Er was een Ellmer of Elmers type in Den Haag, die kennelijk leek op Liesbeth Kamerling

Maud werkt nu aan de rechtzaak, maar wij hebben nog materiaal en werken gewoon door. Want mocht u twijfelen of er wel een Alexandra Ellmer was (Elmers?), waar Maud huur aan betaalde voor een kamer aan de Scheldestraat 22 in Den Haag in 1999….?  Wij vonden dit in een oude lade.

DSCI6707

De roodharige dubbelgangster van Liesbeth Kamerling genaamd Alex Ellmer (Virgiel en Bouwkunde in Delft, volgens eigen zeggen). Zij regelde de huur van het sociale huurhuis.

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Antonie Kamerling, Den Haag, Free Maud, Maatschappij, Maud Oortwijn and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Er was een Ellmer of Elmers type in Den Haag, die kennelijk leek op Liesbeth Kamerling

 1. Marc says:

  Idd normaal zit je met je vriendinnen een beetje bij elkaar op een klasse foto of het .moest gewoon zo .anders is het wel vreemd ja die mix gr mark

  • Marc says:

   Jammer dat je geen vergelijkingsfoto van de rooie l .kamerling hebt dan kunnen we beter oordelen gr mark

 2. Jimmy is Back says:

  Dit soort scholen kiest ervoor om kijnderen op te laten groeien tot tuigdorp kandiaten.
  Het is gewoon de ergst mogelijke omgeving denkbaar.
  Sorry, maar je leert hele generaties gewoon hoe ze genocide plegen op nederlands burgers.
  Vergelijkbaar met lesgeven in hoe ontvoer ik kindjes en bouw geheime kelder onder huis?

  • Marc says:

   Of je tuig word idd dat beslis jezelf ongeacht je afkomst opleiding enz enz maar dat bepaalde scholen zoniet bijna alle scholen niet pluis zijn ben ik met je eens gr mark

 3. MO says:

  Op 11 – 11 -15 was er ook een type twee cellen verderop.
  We konden het gezicht niet zien, want jas over zijn hoofd. Men zei een junk.
  Ook qua stem / fysiek / vibes / beweging…. Peter A. Anthony.
  En me dan de hele nacht wakker houden, not a nice way.

 4. maudoortwijn says:

  Er staan mensen op die klassefoto waarvan ik dacht dat ze naar de HAVO terug waren, dus hoe kom je dan ineens in hetzelfde jaar weer op de eindexamen VWO foto? Dat is raar. Daar is iets geregeld en Joost mag weten wat.

  • Marc says:

   Dat is wel raar ja als je dat zelf niet eens weet gr mark

   • maudoortwijn says:

    Daar staan mensen op die Maud nog nooit gesproken heeft, wel van gezicht kent, maar waarvan iedereen zei dat ze op de HAVO zaten.

   • Marc says:

    Ja zo zie je maar weer verwarring stichten zijn ze ook goed in dat jij dan denkt dat je van het paadje af bent . Maar ja eerder andersom niet dan sterkte nog gr mark

 5. Jimmy is Back says:

  This is the gemeente people. It sounds good , but only for stupid people, for anyone who remembers what went wrong in Eastern Europe a few years ago in the 1970s …. this is bad shit.
  Ask people know how good Jeugdzorg works, in theory !!! Anywhere where government officials work together behind your back without you knowing it, making up “opinions” that go into your medical files, after which these “medical files” with made up opinions are shared across various government institutions.
  This is such a red flag. Why? Because they fed you hoax attacks with lonely people in the media.
  Half the media is fake, just so that they can implement policies like this. It is sooooo wrong.

  Everybody knows that you should not talk to the police, because you never know what they really gonna do. Now add to that, never talk to anyone who works for a government institution or medical doctor. Just minimize talking to all these fooks, because they are like the police with sneeky plans.

  Wake up all you ! Below a copy from their website. This is real. Doctors and Police working together.

  ————————————————–
  Wat is het AcVZ?
  Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is in 2015 ontstaan uit een fusie van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland en het gemeentelijke Programmabureau Top600. Het AcVZ is de centrale plek van waaruit de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, al haar integrale persoonsgerichte aanpakken coördineert. Bovendien fungeert het AcVZ als het Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland, binnen het landelijke netwerk van Veiligheidshuizen.

  Stuurgroep
  Het AcVZ valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stuurgroep AcVZ. Deze bestaat uit de hoogst verantwoordelijke vertegenwoordigers van alle betrokken partners, onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam als bestuurlijk coördinator van het geheel.

  Samenwerkingsverband
  Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is een samenwerkingsverband waarin verschillende organisaties (uit het strafrecht, de zorg en het sociaal domein) samenwerken om complexe problemen op te lossen. Dit zijn altijd problemen die niet alleen met het strafrecht, en niet alleen met (geestelijke) gezondheidszorg kunnen worden opgelost. Bij deze problemen is er altijd een risico voor de veiligheid, en er zijn altijd lopende problemen in de leefomgeving en/of de zorg.

  Op het snijvlak van straf en zorg
  Het AcVZ wordt ingezet als het noodzakelijk is om een probleem vanuit meerdere kanten (straf, zorg) tegelijk aan te pakken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld langdurige problematiek binnen een (relatief) grote doelgroep zoals de Top600, hardnekkige problemen zoals zeer ernstige problemen tussen buren in de Treiteraanpak, of incidentele problemen waar frontline werkers in partnerorganisaties tegenaan lopen, en waar ze in het AcVZ advies en ondersteuning voor kunnen krijgen. Maar alle problemen bevinden zich altijd ‘op het snijvlak van straf en zorg’.

  Complexe doelstellingen
  De doelstellingen van de meeste integrale persoonsgerichte aanpakken in het AcVZ zijn vaak complex en moeilijk meetbaar. Zo richt de Top600 zich op ‘gedragsverandering’ (straf), ‘beter perspectief’ (zorg) en ‘minder invloed op broertjes en zusjes’ (instroombeperking). Tegelijkertijd wordt in elke aanpak nadrukkelijk gekeken naar hulp en verbetering voor de omgeving en de slachtoffers van de doelgroep.

  Kernwaarden
  Persoonsgericht
  In een integrale persoonsgerichte aanpak gaat het niet om een enkel incident of gedraging van een persoon, bijv. een misdrijf. Het gaat om de hele situatie waarin een persoon zich bevindt, vaak met meerdere oorzaken voor de overlast of criminaliteit. Als een notoire inbreker gestopt kan worden door hem uit zijn vriendengroep te halen en zijn verslaving aan te pakken komt een langetermijneffect in zicht. Dit gebeurt nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, of liefst in combinatie daarmee.

  De strafrechtelijke afdoeningen blijven ook in de persoonsgerichte aanpak zeer relevant, maar staan niet langer centraal: de persoon ‘als totaal’ is de focus met daarbij zowel strafrechtelijke als zorggerichte (vaak GGZ) en sociale (wonen, werk, schulden) interventies. Deze persoonsgerichte aanpak in het AcVZ is ook in lijn met het Landelijk kader veiligheidshuizen. Er wordt ook nauw samengewerkt met de ZSM-aanpak van het OM.

  Focus
  Focus betekent dat alle organisaties samen werken aan een gezamenlijk probleem. Iedereen hanteert dezelfde werkwijze, en met hetzelfde doel voor ogen. Het AcVZ ontwikkelt, faciliteert en bewaakt de werkwijze, en zorgt dat het doel in zicht blijft.

  Alle daarvoor benodigde beslissingen worden genomen door de Stuurgroep AcVZ, met daarin bestuurlijke of strategische vertegenwoordigers van alle betrokken partners.

  Monitoring
  Effectief en resultaatgericht werken is alleen mogelijk met regelmatig inzicht in de effecten van wat je doet. Binnen de Top600 wordt al sinds het begin gewerkt met een ‘effectmonitor’. Deze ervaringen gebruikt het AcVZ nu om soortgelijke monitors voor al haar programma’s op te zetten.

  Het doel is daarbij steeds om niet alleen de output te meten (“hoe staat het met de door partners toegezegde inspanningen”) maar vooral ook de outcome: “welke effecten bereiken we op onze doelgroep, en komen we daarmee dichter bij het doel”. Goede monitoring laat regisseurs zien welke interventies effectief zijn, en het geeft bestuurders monitoringsinformatie.

  Regie
  Regie betekent in het kort: ‘dat doen wat nodig is’. Een regisseur is verantwoordelijk voor de hele inzet rond een persoon (of gezin of huishouden), en laat pas los als het doel bereikt is. De regisseur voert niet alle interventies zelf uit, maar zorgt er voor dat alle betrokken partner-organisaties hun inzet richten en onderling afstemmen.

  Regie voeren is plannen maken, coördineren, controleren en bovenal verantwoordelijkheid nemen van begin tot eind. Ongeacht bij welke organisatie een regisseur werkt, hij of zij wordt altijd door alle betrokken organisaties gefaciliteerd en ondersteund. En andersom. Regie betekent uitstijgen boven het niveau ‘van wie is dit onderwerp’, en verder kijken dan de eigen (organisatie)grenzen.

 6. Jimmy is Back says:

  “Regie betekent in het kort: ‘dat doen wat nodig is’. Een regisseur is verantwoordelijk voor de hele inzet rond een persoon (of gezin of huishouden), en laat pas los als het doel bereikt is (!!!). De regisseur voert niet alle interventies zelf uit, maar zorgt er voor dat alle betrokken partner-organisaties hun inzet richten en onderling afstemmen.”

  Em, you logged in with my name?
  How did you do that?

  Anyway, you are so right. OMG. This is scary shit.

 7. Jimmy is Back says:

  Maud is working on that right now, right Em?
  Thats why you are writing about it. We all know what bad shit they will continue to throw at her, until, well, no idea where it stops… This is Holland.

 8. MO says:

  Zelfs het van de pony vallen was nep.
  Dat dacht ik toen nog.
  Die laat zich er gewoon vanaf glijden in twee fasen.
  Ma weer irritant en genant en betrokken, vreselijk.
  En pa wist van niets, want ik moest het zien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s