Geen cassatieverzoek maar aangifte. Tegen de rechter.

Het gaat om aangifte tegen de rechter voor Valsheid in geschrifte, vanwege deze beschikking in een BOPZ-zaak: Beschikking 22 maart 2017.

  • Op 22 maart 2017 (223) moest Oortwijn voor de rechter uitleggen, dat een verzoek tot gedwongen opname in de GGZ een belachelijk verzoek is (BOPZ).
  • Het verzoek tot gedwongen opname van Maud Oortwijn werd gedaan door de GGD (gemeente Amsterdam), Han Oortwijn (Amsterdam) en het OM.
  • De rechter tijdens de zitting, kwam Oortwijn bekend voor, maar zij kon hem niet zo snel plaatsen. Bij nadere bestudering van zijn online activiteiten bleek, dat de (part-time) rechter tevens werkzaam was voor verschillende partijen waarmee Oortwijn nota bene in conflict is.
  • Oortwijn deed schriftelijk een wrakingsverzoek, wat helaas te laat was. De uitspraak was kennelijk reeds gedaan, hoewel niet verzonden aan Oortwijn.
  • In de uitspraak van de rechter, kreeg Oortwijn haar gelijk. Echter, in diezelfde uitspraak, stonden diverse onwaarheden. Dat kan natuurlijk niet!
  • Om die reden heeft Oortwijn aangifte gedaan van Valsheid in geschrifte (Wetboek Strafrecht art 225-226) tegen de rechter.
  • Het heeft er de schijn van, dat het BOPZ-verzoek gedaan is, om onwaarheden in de uitspraak op te nemen. Een uitspraak is een juridisch document. Officieel ook. Het is in dat geval een onderonsje tussen rechter en Justitie. Waarom anders een rechter die betrokken is bij partijen, waarmee Oortwijn in conflict is? Waarom anders een uitspraak waarin deze onwaarheden zijn opgenomen?
  • Mogelijk probeert het OM op deze manier een nieuwe zaak tegen Oortwijn in elkaar te draaien. Mogelijk wil het OM Oortwijn wind uit de zeilen nemen in haar eigen zaak, wat betreft de jarenlange stalking waarvan zij target is.

De rechter was alles behalve onpartijdig, in tegendeel. Dit was geen rechter. En de advocaat die geweigerd was, was daar dus niet als advocaat. Mooie boel.

CCI21072017

CCI21072017_0001

CCI21072017_0002

CCI21072017_0003

This entry was posted in Anneke van der Stap, Gerda Oortwijn, Heino, Justitie, Maud Oortwijn, Politie and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s