En het kaartenhuis van de aanklacht n.a.v. de aangifte van Marijke valt om.

Direct nadat wij de aangifte van Marijke konden inzien (januari 2017), kwamen enkele vragen naar boven. De allereerste vraag is natuurlijk: Waarom doet Marijke een valse aangifte van bedreiging, slaan of stomp(en?), en vernieling van haar fiets? Het is namelijk niet waar, volgens Oortwijn. Het antwoord daarop vermoeden wij ondertussen. Justitie vraagt een BOA om uitlokken en/of een valse aangifte, want ze hebben niets in het dossier van Oortwijn wat agressie/gevaar suggereert. Dat laatste is nodig, om Oortwijn in de GGZ op te sluiten, hetzij strafrechtelijk (de poging van 17 januari 2017) hetzij civielrechtelijk (de poging van 22 maart 2017 via de BOPZ). Tot op heden mislukt alles, nadat ze jarenlang hinderlijk volgen.

Welke vragen hadden wij nog steeds bovenaan het vragenlijstje staan, naar aanleiding van het proces-verbaal van de regiezitting (17/1/2017) die afgelast werd?

  1. Waarom zegt Marijke in haar relaas dat ze 10 november 2015 hals over kop vertrokken is vanuit de hal van haar pianolerares naar het huis van haar moeder en dat samen met haar zoontje? Ze belt zogezegd de politie vanwege Oortwijn en gaat dan snel weg naar haar moeder? Over straat? Dat is raar. Ze beweerde juist vanaf de straat de hal in gevlucht te zijn vanwege Oortwijn.
  2. Waarom zou een politie-agent die arriveert aan de Amstel bij het appartement van de pianolerares (in de hal van de flat) contact opnemen met een pianolerares, maar niet Marijke (mobiel) bellen om te vragen waar zij zit?
  3. Waarom zijn alle namen in het proces-verbaal (ook Justitie-functionarissen) voor Oortwijn doorgestreept (zwart gemaakt)? Dat strookt niet met het recht op verdediging. De overheid behoort ook openheid van eigen handelen te betrachten.
  4. Waarom is de videogetuigenis van het zoontje van Marijke niet van begin tot eind volledig uitgewerkt in het proces-verbaal daarover?

Lieve mensen. Wij hebben delen van de ongecensureerde versie van het proces-verbaal van de aanklacht kunnen bemachtigen. Wat schetst onze verbazing (of eigenlijk niet)? Wat deed agent Martijn nu exact op welk tijdstip op 10 november 2015 aan de Amstel? Volgens het proces-verbaal kwam hij ter plekke naar aanleiding van een hulpverzoek van Marijke. Marijke zou dan spoorloos zijn (wie belt de politie en wacht niet tot deze komt?). De pianolerares legde volgens het proces-verbaal wel een verklaring af, zogezegd zonder dat zij eerst enig contact had gehad met Marijke (wie legt een verklaring af, zonder degene om wie het gaat even te spreken?).

Ik ken niemand die dit zo zou doen. Ze beweerde stemmen gehoord te hebben door de intercom (!), maar wordt nergens concreet over wat ze dan gehoord zou hebben. De conclusies die het OM uit deze vage getuigenis trok, waren echter vergaand.

DSCI3683

Uit onderstaande foto van de verklaring van het zoontje van Marijke blijkt, dat het agent Martijn was die ook hen (moeder Marijke en zoon) geholpen heeft. Wanneer dan? Waar en wanneer heeft agent Martijn deze zoon A en moeder M zo goed geholpen? Nergens in het proces-verbaal zien wij ene Martijn terug, behalve in het proces-verbaal dat agent Martijn de Post zogezegd op 10 november 2017 heeft afgenomen bij de pianolerares.

DSCI3689

Er is kunst en vliegwerk uitgevoerd, om te doen alsof er drie getuigen zijn. Zelfs als je het proces-verbaal zou geloven, zijn er geen drie getuigen. Er is alleen de getuigenis van Marijke en die is onwaar. Maar het heeft er nu alle schijn van, dat Marijke en Justitie alles gedaan hebben, om haar zoontje en pianolerares mee te laten getuigen in de leugens. De pianolerares en haar zoontje zijn er niet echt in mee gegaan. Hun getuigenissen beweren niet dat ze iets gehoord of gezien te hebben van bedreiging, mishandeling of vernieling. Justitie en Marijke probeerden dat allemaal weer zo te verdraaien, alsof er wel drie getuigen waren.

Het OM en de politie gaan er in mee… Helaas voor hen beweert het zoontje van Marijke dan ineens dat ook zij geholpen zijn door ene Martijn. Dat moet onder het tapijt. Zwart. Getuigenissen die niet onafhankelijk zijn, dat zijn geen aparte getuigenissen. Natuurlijk hebben ze met zijn allen overlegd hoe ze alles moeten verkopen om mij “te pakken”. Tuurlijk. Marijke kent ook de politieke context van mijn situatie. Zo incapabel is ze toch niet? De pianolerares en het zoontje wilden kennelijk wel een beetje meegaan in de leugens, maar niet 100%. Zij weten dan immers niet welke bewijzen ik heb.  

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s