Tweede aangifte tegen Gerda Oortwijn: stalking

AANGIFTE

Aangifte door: G.J.M. (Maud) Oortwijn, te Amsterdam

Aangifte tegen: Gerda Oortwijn Neppelenbroek, te Heino

Target: G.J.M. Oortwijn

Datum aangifte: 11 februari 2016

Hierbij wil ik aangifte doen tegen mevrouw Gerda Oortwijn Neppelenbroek, woonachtig te Heino. Verdachte is biologisch gezien de moeder, maar in werkelijkheid is nooit sprake geweest van een normale ouder-kindrelatie. Sinds 1994 heeft ondergetekende in het geheel geen contact met Gerda Oortwijn Neppelenbroek en haar gezin. Bij eenieder in de omgeving is bekend, dat Maud geen enkele vorm van contact meer wil.

Voor iedereen in het gezin Oortwijn was van jongs af aan duidelijk dat Gerda Oortwijn niet in staat was om de moederrol volledig op zich te nemen. Haar vier kinderen hebben om die reden min of meer zichzelf/elkaar opgevoed. Dat ging gelukkig zeer goed. In feite hebben de vier kinderen juist Gerda Oortwijn gedurende hun gehele jeugd bijgestaan met hulp, zodat zij zichzelf staande kon houden.

Naarmate ondertekende ouder werd en meer zelfstandig, ontstonden er problemen. Gerda Oortwijn wilde het liefst niet, dat de vier kinderen allemaal zouden doorstuderen en zelfstandig gaan wonen. Zij was bang zichzelf niet staande te kunnen houden, zonder permanente hulp van inwonende kinderen. Dit was aanleiding voor haar om relaties, gezondheid, vriendschappen en studieresultaten van haar kinderen te saboteren, met name die van ondergetekende. Omdat ondergetekende dit voorzien had, is dit plan (deels) mislukt.

De strafbare feiten gepleegd door Gerda Oortwijn Neppelenbroek tussen 1973-1991 zijn ondermeer:

 • Kinderarbeid alle vier kinderen (tot 80 uur per week werken).
 • Bedreiging met vermoorden van ondertekende, wat ze niet heeft durven proberen.
 • Vernieling bezittingen van derden (o.a. een slaapkamer in het huis aan de Lippekerkstraat 111 te Enschede, met als doel om Maud Oortwijn de schuld ervan te geven, wat niet lukte).
 • Vernieling bezitting van ondergetekende (o.a. kleding en sportspullen, om hobby’s te ontmoedigen).
 • Verstoren van rust, om te voorkomen dat ondergetekende huiswerk kon maken.
 • Bewust veroorzaken auto-ongeluk, met ondergetekende als inzittende (Zwolseweg te Heino).
 • Bewust in levensgevaarlijke situaties brengen van alle vier kinderen (zoals vakanties Oostenrijk).
 • Aanzetten derden tot fysiek geweld tegen ondergetekende (sinds 1990).
 • Smaad en laster (leugenachtige verhalen).
 • Stalking (achtervolgen; schenden privacy; onmogelijk maken van eigen privéleven).
 • Aanzetten tot haat (bewust misverstanden creëren met derden; leugens verspreiden over).
 • Aanzetten medici tot slechte medische behandeling (mislukte deels, vanwege oplettendheid Maud).
 • Aanzetten ambtenaren/leraren tot plegen van ambtsmisdrijven.
 • En vele andere zaken, die deels ook achter mijn rug om gebeurd zijn.

Ondergetekende meende dat zijzelf in staat zou zijn om haar diploma’s te behalen, ondanks thuis, zodat zij op 18-jarige leeftijd zou kunnen gaan studeren en op kamers gaan. Dit “escape plan” leek te lukken. De schoolprestaties waren bovengemiddeld en Maud Oortwijn had een actief sociaal leven op school.

Ondanks alles studeerde Maud Oortwijn af en verliet als 18-jarige het ouderlijk huis om te studeren. Als gezonde en goed presterende 18-jarige die op geen enkele wijze gefinancierd werd door ouders in de studie, is er voor ouders geen enkele wettelijke basis om achter de rug van ondergetekende te blijven achtervolgen.

Betrekken van derden

In 1990 besefte Gerda Oortwijn vermoedelijk, dat zij alleen nooit in staat zou zijn, om ondergetekende “klein te houden”. Zij probeerde middels lastercampagnes voor Maud Oortwijn het VWO-diploma te blokkeren. Maud Oortwijn zelf was in het geheel niet op de hoogte dat Gerda Oortwijn in 1989-1991 contact onderhield met schoolrelaties van Maud Oortwijn: er was geen enkele aanleiding om dit te denken.

De AIVD en Justitie hebben gebruik gemaakt van deze psychopathische stalking stoornis bij Gerda Oortwijn, om als excuus te dienen voor het gang stalking programma dat de staat tegen Maud Oortwijn heeft lopen sinds 19901. In het jaar 1990 startte er een programma in Nederland, om een selectie van meer getalenteerde 17-jarige jonge vrouwen uit de VWO-populatie te achtervolgen, opdat zij vanaf 1-9-1991 (de startdatum voor universitaire studies van die generatie) actief gevolgd zouden kunnen worden. Dit programma is geïnitieerd vanuit een wereldwijd terreurprogramma.

Een labiele stalker als Gerda Oortwijn wordt als “excuus-Truus” gecontacteerd door de professionele stalkers in 1990. Dit is gebeurd achter de rug om van vader Bart Oortwijn. Omdat een professioneel stalking programma mogelijk wél voor elkaar zou kunnen krijgen, wat Gerda Oortwijn alleen niet lukte (mijn leven onder controle houden), besloot Gerda Oortwijn (zonder dat ondergetekende hiervan op de hoogte was) in zee te gaan met deze zwaar criminele organisaties.

Broer Han Oortwijn (1971), nu woonachtig te Amsterdam, moet deels op de hoogte zijn geweest van wat er werd opgezet. Echter, zeer waarschijnlijk is hij voorgelogen over de wijze waarop het traject gestart is én over de werkelijke intenties. Zelf was Maud Oortwijn zich van geen kwaad bewust, hoewel zij bemerkte dat de sfeer op school verslechterde. Maud Oortwijn heeft niets gedaan om deze behandeling over zichzelf af te roepen, in tegendeel. 

Bekendheid politie situatie

De politie in Heino moet al jaren daarvoor beseft hebben dat er “iets niet klopte”. De politie in Heino was op de hoogte van: a) kinderarbeid; b) een getuige Linthorst die meende dat Gerda Oortwijn mogelijk een moord had gepleegd; c) een getuige die meende dat Gerda Oortwijn bewust achterop diens auto was gereden en een ongeluk had veroorzaakt (Zwolseweg richting dorpskern Heino, vóór de rotonde bij Seine meubelen).

Ad a. Kinderarbeid. De vier kinderen van het gezin Oortwijn hebben hun gehele jeugd gewerkt in de huidhouding en in eetcafé Oortwijn te Heino, zonder hiervoor betaald te krijgen (vanaf het begin van de lagere school). Dit was algemeen bekend in het dorp Heino.

Ad b. Moord. Ondergetekende deed aangifte. Er is een tweede aangifte gedaan vanwege de dood van de heer Nijboer. Gerda Oortwijn heeft ervoor gezorgd dat buurman Nijboer geen toegang had tot medische zorg. Hij is overleden in haar aanwezigheid.

Ad c. Ongeluk. Maud Oortwijn zat als minderjarige passagier in de auto (rond 1985), als Gerda Oortwijn moedwillig een auto-ongeluk veroorzaakt. Voor de rotonde wees Gerda Oortwijn links achter zich, om Maud Oortwijn over te halen zich om te draaien in de passagiersstoel: “Kijk, kijk, daar heeft de familie Borger hun nieuwe huis gebouwd, kijk eens Maud!”. Op exact datzelfde moment verminderde zij geen vaart en reed bewust achterop de auto die voor ons reed. Ondergetekende zag dit echter aankomen, zodat zij in het geheel niet achter zich heeft gekeken naar het nieuwe huis dat gebouwd was. Anders had zij zeer waarschijnlijk een letsel opgelopen aan haar wervelkolom. De bestuurder van de auto vóór was er sterk van overtuigd dat Gerda Oortwijn bewust achterop had gereden en heeft dit destijds aan de politie verteld. Het zou mijns inziens voldoende reden moeten zijn geweest om een politie-onderzoek en psychiatrisch onderzoek in te stellen.

Tot op de dag van vandaag

Tot op de dag van vandaag neemt Gerda Oortwijn contact op met mensen in de omgeving van ondergetekende, omdat zij graag hoort over de negatieve effecten van het gang stalking programma dat tegen ondergetekende loopt sinds 1990. Wat begon als een wens om de kinderen thuis te laten blijven wonen vanwege eigen onvermogen, is uitgegroeid tot een psychopathische stalking stoornis. Wegens onbekendheid van het algemene publiek met de stoornis van psychopathisch stalkers (en de mogelijkheid dat moeders deze ziekte kunnen hebben), wordt Gerda Oortwijn nog steeds gevoed met informatie over ondergetekende. Hiermee wordt een psychisch gestoorde crimineel gemotiveerd door te gaan met het plegen van misdaden.

Het is de taak van Justitie om psychisch gestoorde criminelen uit de maatschappij te halen en te straffen. In werkelijkheid worden criminelen met een psychische stoornis ingezet voor de agenda van Justitie/AIVD. Zonder bemoeienis van Justitie (en docenten) met de situatie, had Maud Oortwijn vanaf haar 18e levensjaar de stalking omstandigheden achter zich kunnen laten. Nu is de stalking voortgezet vanuit de overheid.

Getekend,

G.J.M. (Maud) Oortwijn


 

ps. In het jaar 1986 was er al een programma in Nederland, om 17-jarige jonge vrouwen uit de VWO-populatie te achtervolgen, opdat zij vanaf 1-9-1991 (de startdatum voor universitaire studies van die generatie) intensief gevolgd zouden kunnen worden. Middelbare scholen in de provincie hebben hieraan meegewerkt. Zij richtten zich op jonge vrouwen uit de provincie met bovengemiddelde schoolprestaties, afkomstig uit gezinnen met onvoldoende netwerk om een landelijk stalking programma te stoppen.

pps. Op 4 oktober 1984 is de rondweg om Heino geopend en wel door Mr. Pieter van Vollenhoven samen met burgemeester ten Buge. Ik heb de opening niet zelf gezien, want was aan het werk in de zaak van mijn ouders (het was een kleine feestdag in het dorp).  

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Free Maud, gang stalking, Gerda Oortwijn, GGZ, Heino, Maud Oortwijn, Politie, Politiek. Bookmark the permalink.

14 Responses to Tweede aangifte tegen Gerda Oortwijn: stalking

 1. Geuz says:

  Foute boel Maud.
  Je brengt hier mee schade aan bij regelmatige bezoekers, die je hier mee door het slijk haalt.

  De Bijbel leert, Jezus zelf zelfs, dat je eerbied voor je ouders moet hebben, omdat je dan langer leeft. Wat er in deze aangifte staat, is nog niet een fractie van wat kinderen van generationeel pedofiele families moeten ondergaan. Gewoon ruzies. Ruzies die in veel, misschien wel elke familie voorkomen. Misverstanden en typische krengerigheid waar de meeste vrouwen last van hebben, welke wij mannen altijd vergeven, omdat het maar vrouwen zijn. Vrouwen zijn voor mannen, als kinderen dat zijn voor vrouwen, onvolwassen en moeten gecorrigeerd worden. En dat is niet gemakkelijk, maar het vergeven is wel een eerste stap.

  Ik vergeef mensen die geen berouw hebben ook niet, ik eis berouw.
  Maar ouders hebben hun hele leven eten en onderdak voor je verzorgd, je van alles geleerd. Als ze daar geld voor zouden vragen, dan zou je meer daar aan kwijt zijn, dan aan de prijs van een huis. Zelfs kinderen die verkracht waren door hun ouders, hebben hun ouders nog kunnen vergeven. Ik heb interviews geluisterd van kinderen van ouders die hen verhuurden voor prostitutie en medische experimenten, maar die toch nog, onbegrijpelijk voor mij, konden praten over hun ouders alsof het lieve mensen waren, vergeving.

  Vergeet dit commentaar.
  Je mag het best plaatsen als je wil, maar ik zag liever dat je dit artikel weg zou halen.
  Je brengt hiermee geen schade toe aan je moeder, misschien vindt ze het zelfs leuk dat ze zoveel aandacht krijgt, maar je brengt wel schade toe aan jezelf en je bezoekers.
  De schade die je toe brengt aan jezelf, is dat je gemakkelijk een slachtoffer kan worden van psychiatrie hier mee. Deze aangifte kan misbruikt worden door elementen binnen Justitie om je onder gerechtelijke dwang in de psychiatrie te gaan plaatsen. Je brengt jezelf er mee in gevaar.

  Blijf een goede schrijfster voor dit land alsjeblieft, je stijl is degelijk en vakkundig.
  Dit land heeft mensen als jij nodig.

  God heeft geboden, zeggende: Eert uwen vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. [Mattheus 15:4]

  • maudoortwijn says:

   Ook mijn zusje heeft er last van gehad. In de HAVO/VWO brugklas had ze goede studieresultaten, maar werd ze terug gestuurd naar de MAVO. Wat speelde een rol? Ze kon beter leren dan het zoontje van de hoofdcommissaris van de politie. Dat was een broertje van een klasgenoot van mij (zat sinds een jaar op VWO). Beide waren ze (achteraf gezien) bang dat de jongste dochter van Oortwijn wraak zou nemen op het jongere broertje Bisschop. Het bange broertje (zoontje van hoofdcommissaris politie) ging dus naar de HAVO en mijn zusje werd weggestuurd naar de MAVO, hoewel dat inhoudelijk vreemd was.

   De school heeft het destijds zelfs verteld aan mijn zusje, dat ze opmerkingen hadden gehad van zoontje Bisschop. Ik had destijds niet eens door wat er zou kunnen spelen, want geen idee dat de hoofdcommissaris van de politie zich met mij zou bezig gehouden. Die man kende ik niet, nog niet eens van naam of gezicht. Ik wist niet eens dat Pieter Bisschop (klasgenoot) zich met mijn zaak zou gaan bemoeien (die leek me altijd wat stil, ik kende hem niet eens echt). Sterker nog, ik wist niet eens dat er een “kwestie Maud Oortwijn” zou zijn, op dat moment. Sterker nog, ik wist niet dat de pa van Pieter Bisschop hoofdcommissaris van de politie was. Die informatie was nooit tot me gekomen. Ik heb Pieter ook niet echt iets zien doen in 6 VWO. Blanco. Tegen die tijd wilde ik alleen maar zo snel mogelijk weg uit Raalte regio, maar wel met een VWO-diploma op zak. Ik wist gewoonweg niet, dat Michiel Reuters een broer had, dus ik kende die gast alleen van gezicht van het VWO. Het waren allemaal vage bekenden van me, niet meer dan dat. Zelf hadden ze daar een ander beeld bij. Ze hebben zitten opscheppen over een groepsaanval tegen mij, maar ik heb hen niet eens gezien.

   Kortom, de hoofdcommissaris van de politie in Raalte struint het VWO af naar het meisje met de beste cijfers en de meeste mogelijkheden (beter dan zijn eigen kinderen) en dan moet diegene kapot. Dat doen dus de ouders, niet de medescholieren, want die durven niets zonder de goedkeuring van die foute ouders. Een groepsaanval van ouders, op het meisje met de meeste kansen op het VWO. Echter, papa heeft dan al wel plannen voor zijn zoontjes, dus moet zoonlief toch enigszins betrokken zijn in het schandaal (hoewel ik hem amper ken). Natuurlijk zijn de zoontjes gelijk doodsbang, want dat zijn ze zelfs, hoewel het gehele politiekorps hen beschermt. Het zijn laffe wezels, maar staan in de boeken als degene die mij erin geluisd hebben. Ik kende die gasten niet eens. Wist niet eens wat papa deed voor de kost. Wist niet eens dat zij betrokken waren in het “aanmelden van mij” voor een programma voor randdebielen. De verachterlijking van de samenleving wordt vorm gegeven door de ambtenarij.

   Daders worden beschermd, tegen familieleden van slachtoffers. Slimme goed presterende vrouwen moeten onderuit, want de mannetjes die het minder goed doen, plassen in hun broek. Dit is een femicide (genocide op vrouwen), want het zijn vrouwen geweest die de kansen in het leven ontnomen zijn. Niet openlijk, maar heimelijk en in een groepsaanval. Het slachtoffer mag niet eens weten wat er gebeurt en wie er allemaal achter zitten. Achter je rug om brengen ze verhalen in omloop alsof ze “stoer” zijn. Omgekeerd heb je hen nooit gezien. Mijn broers hadden nergens last van, maar die vertelden mij dan ook 0 van wat er speelde achter mijn rug om (zodat ik mezelf niet eens kon verdedigen), laat staan dat ze eens een kerel een klap voor de kop verkocht hebben. Zij kenden die gasten wel van naam en toenaam. Nooit. De “heren”, hoewel minder goed presterend, is geen strobreed in de weg gelegd, als zij maar vieze spelletjes meespelen. Femicide. Verachterlijking van de samenleving. We zullen een Nuleiland moeten bouwen, waar de systeemkruipers hun gevangenisstraf kunnen uitzitten (Australië 2.0).

   ps. Mijn zusje zat in de brugklas toen ik in 5 VWO zat. Kennelijk was de hoofdcommissaris op dat moment al bezig met het voorkomen van mogelijke toekomstige problemen voor zijn jongere zoontje. Dat had ie al bedacht. Nog voor mij iets werd dwars gezeten, moest mijn zusje al weg van school. Voor mij was dit 5 VWO. Ik was minderjarig: 16/17 jaar. Presteerde op alle vlakken ver bovengemiddeld. Er was nog niets raars voorgevallen, maar ik weet achteraf zeker dat ze me toen al in de gaten hielden. Het gedrag was geladen. Ik kreeg zeer directe versierpogingen naar mijn hoofd van meerderjarige kennissen (m) die voorheen op een normale (leuke) manier met mij omgingen/flirten. De samenleving wordt afgebroken ter vermaak van wat middelmatige ambtenaren. Op naar een kleine overheid!

  • Kaskaas says:

   Hou toch op. Hoe durf je dit te zeggen! Wat een halve man ben je dan. Nep-Geuz.

 2. FS says:

  Maud, houd nog even vol, zie jay arae essex,
  https://www.youtube.com/user/unclejay1955
  gr FS

 3. Johan Veenstra says:

  Ik verbaas mij erover dat je al verschillende aangiftes hebt gedaan terwijl je in andere artikelen schreef geen vertrouwen in politie/justitie te hebben. Waarom zou justitie in jouw voordeel beslissen als je slachtoffer van gang stalking door de staat (en alles wat daarbij hoort) bent? Dat is tegenstrijdig.

 4. Kaskaas says:

  Hoe kan dat gebeuren? Denken ze niet na op een school ofzo? Ze zochten een meisje voor een programma waarbij je 26 jaar stilstaat in je ontwikkeling? En dan kiezen ze de beste vrouw van het VWO? Hoe gek zijn ze? En waarom moet je zusje dan van school veranderen? Was er geen ander VWO in de buurt ofzo? Of mag jullie hele gezin ineens niets meer? Waarom hebben je ouders niet enorm lawaai gemaakt? Waarom heeft niemand je iets verteld? Iedereen snapt toch dat je hier nooit meer uitkomt? Niet echt meer? Niemand, maar dan ook niemand, heeft het voor je opgenomen? Wanneer ben je er achter gekomen dat het hier begonnen is? Want je wist het al die tijd niet. Dit bedenk je ook niet. Komen al die lui ermee weg?

 5. Kaskaas says:

  Ja, ze komen er kennelijk weg mee. En reken maar dat hun kinderen met dezelfde ideeën opgroeien. Daarom is het zo belangrijk om naam en toenaam te noemen, zodat we ons kunnen weren tegen perverse ambtenaren die boven de wet willen staan. Hun kinderen zullen exact hetzelfde doen en weer miljoenen schade aanrichten.

 6. MV says:

  Ik ken haar uit Heino. Die ouders hadden nooit tijd om iets te doen voor hun kinderern, zelfs niet toen de kinderen 3 jaar oud waren. Nooit ergens tijd voor. Enkele jaren jaren hielpen die kinderen hun ouders met alles. Het was de omgekeerde wereld, wat we van 100 jaar geleden kennen. Maud was altijd positief en vriendelijk, dat weet ik nog. Klaagde nergens over. En dan als dank als ze dankzij haar eigen inzet eindelijk op kamers kan en haar vleugels uitslaan, betalen ze niet eens haar studie (dat zou dan nog niet het ergste zijn) maar zetten ze de politie achter haar aan, wetende dat deze haar hele leven gaan kapot maken? Dan ben je Jozef Mengele voor je eigen kinderen. Kinderen die jou 20 jaar lang geholpen hebben bij alles. Wat een vreselijke mensen. Schande. Ik schaam me ervoor. Dat dit in mijn dorp gebeurde. Maud, ik heb respect voor je. Jij verdiende het beste. Dat heb je helemaal voor jezelf voor elkaar geknokt. Kennelijk zijn de mensen te jaloers om iemand het licht in de ogen te gunnen, al hebben ze er jaren voor gewerkt.

  • MV says:

   Wat ik nog wil vragen. De mensen die jou aangewezen hebben als “pak die maar” in dit programma, die kwamen allemaal uit Raalte? Die kenden jou dus alleen van school ofzo? Wat weten die nou?

  • maudoortwijn says:

   Ja, maar ik vermoed dat er één gezin uit Heino wel betrokken was in de selectie. Heinose tandarts. Die ouders kwamen onuitgenodigd wel eens langs als ik een feestje gaf (2x gebeurd in 2 jaar tijd in 5 en 6 VWO). Zij waren ook kennissen van de familie Groten (van Frank Groten) blijkt. Ze wilden niet dat ik het doorhad, maar ik ben ze te vaak tegen gekomen. Bovendien weet ik dat die ouders erg jaloers waren, omdat de kids van Oortwijn betere studieresultaten haalden dan hun eigen kids, wat natuurlijk vervelend is voor een gezin met ouders die zich als intellectuele elite zien. Hun zoon (die ik helemaal niet herkende na 15 jaar) woonde tegenover mij in Amsterdam, op de woonboot pal tegenover mijn huis. Die hield alles ook in de gaten aan de Nieuwe Prinsengracht. Kortom, fout volk. Vrouw van de tandarts had ook minstens 15 jaar rond gereden zonder rijbewijs, waar de politie nooit iets tegen deed, ook niet na een ongeluk. Dan heb je wel een bepaalde band met de politie, want anders haal je je rijbewijs keurig, desnoods op Curaçao.

   Dit soort lui heeft een hekel aan mensen die iets willen in hun leven, tenzij het “ons soort mensen” is. Wel linkse praatjes, maar duidelijk neerkijken op gewone volk en op alles wat niet voor het systeem werkt.

 7. Vogeltje wat zing je laat says:

  Lekker idee. Tandartsen in gang stalking. Dan word je zeker gechipt met RFID bij je implantaat.

 8. Jimmy is Back says:

  Je vader had je moeder in een psycho kliniek moeten zetten. Dat ben je als vader verplicht naar je kinderen. Daar zit de fout. En bij de politie, want die had haar strafrechtelijk al lang eens aan de tand moeten voelen. Als er 1x iets raars gebeurt ala, maar telkens, dan weet je dat iemand gek is en een gevaar voor de kinderen en Joost mag weten wie al niet meer.

 9. Pingback: Welke motief kan een moeder hebben? | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 10. Pingback: Oostelaar: Gewoon gluren naar 14-jarige meisjes die ook entree hadden betaald | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.