Zaanse Paskamermoord: Een scenario dat ik zie gebeuren (deel 7)

Op 30 november 1984 is Sandra van Raalten in kledingwinkel Manouk gekneveld en vermoord. Met alles wat ik tot dusver lees, kan ik me niet voorstellen dat iemand ooit op het idee is gekomen, dat dit een roofoverval “gone wrong” zou zijn of een SM-spel, waarbij het uit de hand loopt. Ondenkbaar. Als het gegaan is, zoals de media ons bericht, dan is dit ten eerste zeer goed georganiseerd, want anders komt je hier niet mee weg in een winkelstraat overdag. Ten tweede is Sandra van Raalten half onthoofd. Dat is geen kleinigheid. 

vlcsnap-2015-09-24-22h05m00s039 foto5

Dit is geen gewone moord (als die al bestaan). Bedenk hoeveel lef een gewone moordenaar zou moeten hebben, om bovenstaande in een winkelstraat te doen, in een gemeente waar de mensen elkaar kennen? Wat is de kans op ontdekking op heterdaad?

De moord vond mijns inziens niet plaats tussen 11.03 en 11.25h. 

Om 11.03 zegt een winkelende klant, dat ze vertrokken is uit Manouk. Om 11.04h stond een andere klant zogezegd voor een dichte deur bij Manouk. Om 11.15h was er wéér een klant en zij werd volgens haar zeggen weggestuurd door een donkere man. Om 11.25h is de volgende klant er, de Ziekenverzorgster, en zij ontdekt het lichaam van Sandra liggend in de hoek. Uit bovenstaande getuigenissen concludeert politie logischerwijs dat de moord plaatsvond tussen 11.03 en 11.15h. Maar is dat wel logisch?

Het is arbeidsintensief om iemand te knevelen op de wijze waarop dat bij Sandra gebeurd is (met zorgvuldig afgescheurde repen van de paskamer gordijnstof). Ze moet daartoe eerst beneveld zijn geraakt (geen defensive wounds) en daarna ook nog eens op de juiste plek in de winkel gelegd (rechts achterin). Haar sieraden zijn meegenomen evenals de inhoud van de kassa. Sandra is met een mes gestoken: tweemaal in de hals en eenmaal in de borststreek. Daarna is ze half onthoofd. Omdat er geen wapen in de winkel gevonden is, moet het wapen uit de winkel zijn meegenomen. Dat was dus geen enorm sabel, maar een mes. Het is arbeidsintensief om iemand te onthoofden met een mes. En dan bent je niet direct dood.

 • De roof en moord kan mijns inziens niet in 15 minuten zijn gedaan.
 • Het was geen SM-spel, want in dat geval zou Sandra niet instemmen met het knevelen van haarzelf met lappen stof van de paskamer (zij zou in dat geval mogelijk haar baan verliezen, alleen al vanwege de gescheurde gordijnstof!).
 • Het was geen roofmoord. Wie pleegt er een roofmoord in een winkel rond 11.00h? Of je breekt ‘s nachts in, om het (wisselgeld) kassageld met weinig risico te ontvreemden. Of je wacht een rustig moment af later op de dag (meer geld in kas).
 • Een geplande lustmoord of wraakactie is het meest waarschijnlijk.
 • De vele getuigen die tussen 10.00 en 11.15h in de winkel zijn geweest, zijn niet geloofwaardig. Normaliter heb je vroeg in de ochtend geen of een enkele klant. Nu ineens komen de klanten af en aan lopen? Het komt vreemd op me over.
 • Het is vreemd dat de politie het publiek niet op grotere afstand heeft gehouden van de voorgevel van de winkel. Hoe het nu gegaan is, zorgt er o.a. voor dat sporen op de voordeur in een rechtszaal (mochten de daders gepakt worden) niet te gebruiken zijn.

Een dergelijke moord kost meer dan 15 minuten. Wat is er dan wel gebeurd?

 • Vermoedelijk is op zijn minst een deel van de getuigenissen van de winkelende dames vóór 11.00h onzin. Hoe dat kan? Er is een kans dat de politie bereid was om in dit geval de echte daders uit de wind te houden, om één of andere reden. Een mogelijkheid is, dat getuigen van die ochtend familieleden zijn van bijvoorbeeld vrijmetselaars of politie of de daders en om die reden bereid getuigenissen 100% uit de duim te zuigen. Dat kan hier het geval zijn. Ik zie dat als een mogelijkheid.
 • Mogelijk heeft de moord plaatsgevonden eerder in de ochtend óf na 11.15h. Dan is er meer tijd. Bovendien is er politie die nieuwsgierige buurtbewoners kan tegenhouden. De lokatie zou in dat geval de winkel van Manouk kunnen zijn, maar logisch is het niet. Er zijn teveel omstanders en bovendien enkele fotografen.
 • Mogelijk is Sandra van Raalten nooit in de winkel Manouk geweest die ochtend. Als de paspoppen buiten hebben gehangen gedurende de nacht (dat valt niemand op), dan hoeft niemand in de winkel te zijn geweest. Als dit een geplande lustmoord of wraakactie is geweest, dan kan ze veel makkelijker in haar eigen flat (of de hal daarvan) zijn overmeesterd. Ze woonde met haar moeder aan de Panneroodstraat.

De scenario’s zijn in dat geval:

 1. De moord vond plaats in de winkel eerder, tussen 10.00 en 11.20h. Getuigen liegen.
 2. De moord vond plaats in de winkel na het zogenaamde ontdekken van het lichaam.
 3. De moord vond plaats in de winkel direct na 11.03h, maar daders hebben alles in detail voorbereid in de nacht en zich daarna verscholen op zolder.
 4. De moord vond plaats elders. Sandra van Raalten is ontvoerd eerder op de ochtend. De rest is toneelspel geweest voor de toeschouwers. Hoewel scenario 4 ongeloofwaardig klinkt, sluit ik het net uit. Er zijn meer vreemde zaken geweest in Zaandam (link).

Scenario 3 is niet logisch, omdat er geen reden is voor daders om te wachten op zolder. Het is in dat geval logischer om direct om 10.00h Sandra van Raalten aan te vallen.

vlcsnap-2015-09-24-22h03m12s770

 

Onmogelijk? Onlogisch? Weet u wat onlogisch is in het officiële verhaal? 

De politie komt om 11.35h aan met sirenes, zodat Rob van Zaane direct een kijkje komt nemen. Waarschijnlijk hebben ze mensen daar voor de deur gezet, die hem inside informatie gegeven hebben. Hij maakt zichzelf daarmee later verdacht.

De politie schermt de winkel hermetisch af. Niemand mag naar binnen, maar toeschouwers mogen wel voor de winkel staan kijken. De winkeldeur wordt niet speciaal afgeschermd of meegenomen, om sporenonderzoek daarop veilig te stellen en dat is vreemd. Niemand wordt gevraagd om Sandra van Raalten officieel te identificeren in de winkel (niet Rob van Zaane en niet Luc Nijholt, die beide even voor de deur stonden). Het politie-onderzoek begint al wel. Haar lichaam blijft in de winkel tot 19.30h/20.00h. De politie hangt geen zeil of lakens om de ramen aan de voorzijde af te schermen. Waarom is dat? Nadat een gemeentearts formeel Sandra van Raalten dood verklaart, belt politie naar het bureau met de woorden “Stuur het hele circus maar naar de Westzijde 84”.

De luifels zijn naar beneden. Er staat politie voor de deur. Het lichaam is zogezegd gepositioneerd geheel in de rechterhoek, achter de paskamer naast de kassa. Ik hou het goed voor mogelijk dat de lustmoord heeft plaats gevonden, nadát de politie zogenaamd het levenloze lichaam van Sandra van Raalten zou hebben aangetroffen in de winkel.

 • Er lagen twee kleuren bloed op de grond in de paskamer. Donkerrood bloed en lichter gekleurd bloed. Bloed “roest” en stolt in de eerste uren. Er zit dus aanzienlijk tijd tussen het deponeren van het eerste bloed in Manouk en het latere bloed.
 • De Ziekenverzorgster heeft zogezegd niet gekeken of Sandra van Raalten dood was. Dat vind ik vreemd voor iemand met een medische/zorg achtergrond. Ik geloof het niet. Waarom heeft ze er belang bij daarover te liegen?
 • Er is nooit een officieel tijdstip van overlijden bekend gemaakt.
 • Noch Rob van Zaane, noch Luc Nijholt is ter plekke gevraagd of dit zeker Sandra is.
 • Sandra van Raalten heeft zich niet verzet tegen de kneveling of de verwondingen.
 • In het sectierapport staat expliciet dat er geen gebruik is gemaakt van een vluchtige bedwelmende stof. Bedwelmende gassen zijn niet onbekend in de medische wereld. Ook zijn er niet vluchtige vloeibare bedwelmende stoffen. Waarom het gebruik van het woordje “vluchtige”?
 • Rob van Zaane zag iets na 11.35h geen bloed op de muur en hij zag een soort roze doek/jurk over Sandra heen. Wat kan dat zijn geweest?
 • Haar lichaam is pas om 20.00h naar een mortuarium gebracht die avond!! Zo laat!
 • Op 1 december wordt sectie gedaan, hoewel zij zogezegd 30/11 om 11.25h is gevonden. Overigens is het op de dag van de sectie 1/12 (112).
 • Er is één voetafdruk in bloed gevonden in Manouk. Deze afdruk blijkt te zijn van één van de ziekenbroeders, die Sandra om 19.30/20.00h naar buiten droegen. Als een moord gepleegd zou zijn om 11.15h en het bloed direct op het tapijt terecht komt (en dus wordt verspreid over de vloer en geabsorbeerd door tapijt) dan is dit bloed grotendeels opgedroogd om 19.30h. (een expert mag mij hierover tegenspreken, met onderbouwing wat er gebeurd kan zijn: graag zelfs!). Besef ook dat ze felle lampen aan hebben gehad boven de paskamer, om sporenonderzoek te doen. Dan moet bloed toch zijn opgedroogd?

Het komt volgens de verhalen voor dat medewerkers van Justitie als bewaking optreden bij zogenaamde lustmoord- en verkrachtings-“feestjes”. Wat uniek zou zijn in dit geval, is de brutaliteit om zoiets (net uit zicht) in een winkelstraat te doen, met bezorgde toeschouwers op 20 meter. Dat laatste kan ik me niet voorstellen. Het is te risicovol.

Wat is het alternatief? Het officiële verhaal? Dat twee daders beroving van plan waren, maar dan ineens de tijd nemen om Sandra van Raalten uitgebreid te knevelen en daarna hartgrondig te vermoorden?  Dat alles in een drukke winkelstraat, terwijl zij ieder moment gestoord kunnen worden? De politie is wél in staat om toeschouwers op afstand te houden. Een buitenlandse man kan dat niet, in een straat waar mensen mekaar kennen. Waarom zou ze gekneveld zijn? Wie kiest voor knevelen en kan dat rustig doen? En waar kan dat?


 

ps. Zaandam is een gemeente met 70.000 inwoners. De winkel Manouk is gevestigd aan de Westzijde 84 in Zaandam. Er zijn meerdere loges in Zaandam. De Odd Felows zijn gelokaliseerd aan de Parkstraat 74 (op hemelsbreed nog geen 500 meter van). De Zaan Loge No. 20 (Grootloge Odd Fellows) is gevestigd aan het Doctor C.W.H. van Raaltenpark 32 (what’s in a streetname). Er is ook een Loge van de Odd Fellows in Krommenie (Wederikstraat). Er is een Vrijmetselaars loge aan de Stationsstraat 61 op ongeveer 1 km van de winkel Manouk. De Vrijmetselaarsloge “Anna Paulowna” te Zaandam werd vernoemd naar prinses Anna Paulowna, die in februari 1816 huwde met koning Willem II. Zowel de vader als broer van Anna Paulowna waren vrijmetselaar en ook haar toekomstige echtgenoot was ingewijd. Koning Willem II werd in 1842 erelid van de Zaanse loge. Er is tevens een Vrijmetselaars loge in Castricum. 

pps. Ik heb uit anonieme (lokale) bronnen vernomen dat Luc Nijholt en Sandra van Raalten problemen en ruzies hadden in de relatie. Dat is in alle media en ook het boek niet aan de orde geweest. Het zijn allemaal vrienden van Luc Nijholt geweest, die direct na de moord op het politiebureau gehoord zijn, begin van de middag op die bewuste dag. Vriendinnen van Sandra, de moeder van Sandra en winkeliers/bewoners in de straat Westzijde zijn door politie bezocht thuis. 

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Politie, regio Amsterdam, Sandra van Raalten, Zaanse paskamermoord and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Zaanse Paskamermoord: Een scenario dat ik zie gebeuren (deel 7)

 1. JimmydePimmy says:

  Hoe weet je dat ze een voetafdruk gevonden hebben in bloed in de winkel? En dat die van de ambulancebroeders is. Niet de ambulancebroeders van 11.39? Die van 19.30h?

  Overigens heb je gelijk met de twee kleuren bloed. Dat is mate van stollen.

 2. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. Vogeltje wat zing je laat says:

  Sinds wanneer komen er zoveel klanten vroeg in de ochtend in een kledingwinkel? Sorry, maar in een dorp gaan niet zoveel vrouwen tussen 10.00-11.00 een kledingwinkel binnen. Het was er gewoon druk. Alsof het zaterdagochtend was. Dat geloof ik al niet.

 4. Andre A says:

  Sandra van Raaten als een nep hoax verhaal waarbij Patrick Kluivert Sandra speelt.
  Whaahahahahhhaaahahaha. Maud ga even modereren en haal die troep van het internet af.
  De mdia voert troep aan de mensen, maar daardoor slaan bij sommigen na het wakker worden de fantasie wel helemaal op tilt. Wat minder roken jullie. Godverdomme. Sandra en Patrick Kluivert.

 5. Andre A says:

  Zie je die P? Dat is zeker de P van Patrick ipv de P van Paskamer? whahaahaha.
  Moedervlekje op de wang. Nou, dan hadden ze met foundation weggehaald hoor.

 6. Klaar ermee kutwijven says:

  Ben dus wel klaar met alle fake news van de media
  Evengoed klaar met fake news van het internet.
  Patrick Kluivert speelde geen Sandra van Raalten. Punt uit.
  Of een wijf Sandra speelde en de rest verzonnen is, dat sluit ik niet uit.
  In sommige delen van het land is alles een circus en Zaandam mogelijk net als Volendam.

 7. Klaar ermee kutwijven says:

  steden waarvan ik geen mega hoax verhaal zou geloven?
  Deventer
  Zaandam\
  Amsterdam
  Arnhem
  Driehuis
  Hoogezand-Sappemeer
  Alles rond de veluwe en Hilversum

 8. Klaar ermee kutwijven says:

  Comme ca Paris.

 9. Klaar ermee kutwijven says:

  Comme ca Mons (Bergen) en Belgique.

 10. Kiek s uut says:

  Kiek us uut de doppen dan. Lome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s