Wat de nieuwkomer ons leert

Recent ga ik meer om met expats in Nederland en dat geeft een nieuw inzicht in eigen land. Ik ben aldus groot voorstander van internationalisatie: omdat het altijd iets bijzonders teweeg brengt, economisch gezien en in de belevingswereld van de individuele mens.

001_RBIAdam-image-1145930Ik sprak een Turkse dame, die na haar opleiding hier tijdelijk werkt in de ICT-sector. “Hoe denkt Turkije over de EU?” vroeg ik. Ze vertelde dat ze dacht dat Turkije op dit moment niet in de EU wilde, want ze worden daar nu niet beter van. Turkije heeft het EU-lidmaatschap niet nodig om handel te drijven en financieel verwacht ze niet dat het hun iets zal opleveren nu, gezien de economische situatie in Europa. “Of course, you join the EU when you benefit from it, else it is better to wait, of course! Why else join?” Dat vind ik een gezonde houding. Waarom investeer je ergens in of geef je een deel van de eigen soevereiniteit op, als je daar niet heel duidelijk op vooruit gaat. Logisch. Een Kroatische dame leerde me dat de EU voor hen een stimulans is om zaken in eigen land snel op orde te brengen. Voor hen is het gunstig. Turkije is daar nu niet. In Slovenië bedenken ze hoe de prijzen stijgen met de invoering van de euro, waarbij de lonen niet automatisch meegaan. Zo zijn andere landen bezig met de EU: Wat brengt het ons? Heel gezond. De EU staat dus wel overal op de agenda.

En dan blijkt Amsterdam ook gratis taalcursussen te geven aan buitenlanders. Daar maken ze gretig gebruik van en dat lijkt me goed. In de enkele maanden die een Bulgaarse kennis van me in ons land doorbracht, heeft ze een Nederlandse taalcursus gevolgd die betaald wordt door de gemeente. Daar is ze uiterst enthousiast over. Ze weet nu alles van ons land. Vorige week vertelde ze zelfs dat onze koningin jarig is op 31 januari (ik wist dat dus niet). Zij wist het wel. En ook kon ze vertellen, dat volgens haar docent, Nederland het helemaal voor elkaar heeft, omdat we onze democratie combineren met de charme van een koningshuis. Koninginnedag is de mooiste feestdag van ons land en waarschijnlijk van de hele wereld. Dat ze dit laatste weet, verbaast me niks: heel gezond. Maar als blijkt dat ze geen idee heeft wie onze premier is of welke partijen nu in de regering zitten, maar ze wel álles geleerd heeft over de monarchie, ben ik toch wat verbaasd. Voor ik het weet zit ik een hele avond te luisteren naar een Bulgaarse die sinds de taalcursus helemaal zwijmelt bij ons koningshuis: zó bijzonder! Het is buitenproportioneel. In de meeste landen denkt men niet al te positief over een ongekozen staatshoofd. Een door de staat betaalde cursus Nederlands die iedereen die ons land binnenkomt volgt, is genoeg om dat beeld in enkele maanden te veranderen, blijkt.

Had het me tien of vijftien jaar geleden gevraagd, dan ik was enthousiast geweest over de EU en het koningshuis. Ondertussen zijn de twijfels gerezen en dat hebben beide aan zichzelf te danken. De enorme pr-campagnes hebben op mij een omgekeerd effect: die eindeloze focus op ‘hoe fantastisch het is’, lijkt een disrespect voor de eigen meningsvorming en de belangen van de burgers. Dit is niet passend voor een West-Europees land vandaag de dag. Wij hebben krachtige leiders nodig om ons prachtige land weer de positie te geven die we altijd hadden. Het vergt ondermeer goede democratische processen en eerlijke informatievoorziening in de media. Alleen in die context zijn een EU en/of koningshuis van toegevoegde waarde. Het kan en moet dus gewoon anders.

Maud Oortwijn

About maudoortwijn

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Koningshuis, Maatschappij, Media and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.