Samengevat, de Nederlandse overheid hangt van complotten aan elkaar: de dubbele bodem in Bangkok

Please press “English language” in the menu on the right, for the articles in English. 

Foto PaspoortMijn reisgenoot maakte, zonder dat ik dit wist, foto’s in Bangkok, van de Koninklijke familie.

 • Op 6 december 2000 zag ik de Koninklijke familie samen met minister Benk Korthals in Bangkok in een compromitterende situatie.
 • Om eerlijk te zijn, ik had ze aanvankelijk niet eens herkend, want heb niets met het Koningshuis (ik lees de bladen niet).
 • Ik wilde niets doen met de in Bangkok opgedane  kennis. Het lukte me te ontsnappen naar Cambodja en ik dacht niet gezien te zijn. Ik wist dat er een pedofeestje was, maar niet hoe prominent de gasten waren.
 • Zonder dat ik het wist, had mijn reisgenoot echter foto’s gemaakt. De foto’s (waarvan ik het bestaan niet kende) waren reden voor Beatrix om mij te laten stalken op gruwelijke wijze.
 • Het Koninklijk Huis zag deze foto’s zogenaamd als bedreiging (daarom waren ze boos). In werkelijkheid hadden zij ons bewust in die val gelokt. Het werkt alleen niet.

Sinds kort weet ik dat het Koningshuis vermoedelijk in het complot zat: zij hebben dan Anouk bewust de foto’s laten maken, om redenen nog niet geheel duidelijk. 

Het is allemaal geen toeval geweest.

 • Het ergste is, het was geen toeval dat wij op dat moment in Bangkok waren.
 • Degene die Beatrix “hielpen” om mij kapot te stalken, zaten er waarschijnlijk achter.
 • Gang stalking is een misdaad, van een systeem tegen een individu. Dit moet stoppen.
 • Ik ben gestraft voor een bedreigende actie (de foto’s), door partijen die notabene ZELF mijn reisgenoot die foto’s hebben laten maken.

Hoe nu verder?

 • Dit raakt de kern van de democratische rechtstaat, keihard.
 • Hoe kan het dat de halve maatschappij meedoet met het martelen van een burger?
 • Niemand verdient het zo slecht behandeld te worden, op deze georganiseerde wijze.
 • Zowel het Koningshuis als Justitie/AIVD als medeplichtigen hebben iets uit te leggen.
 • Als land kunnen we pas verder, als schuldigen gestraft worden en de positie van (speciale) agenten ter discussie staat.

Ik wil mijn dossier in kunnen zien, om daarna te beslissen welke actie ik ga nemen. De bevolking zal geïnformeerd moeten worden over de verschillende doofpotten die er geweest zijn (waarbij de rechten van “slachtoffers” gerespecteerd worden!). Wij zijn als land toch geen proeftuin voor geheime diensten en andere kakkerlakken? Wie heeft mij en de rest van het land uitverkocht aan internationale instanties? Hoewel overbodig zeg ik het toch: niemand had of heeft het recht dit te doen. Wij zijn de burgers van dit land!

Ik verzoek daarom eenieder, om tenminste één case (mijn case of een andere) beschreven op deze website. tot u te nemen in detail, en mee te helpen aan een oplossing daarvan.

Donaties zijn zeer welkom bij de links in het menu rechts… Wij zorgen dat Maud Oortwijn er voordeel van heeft en hopelijk meer kan dan alleen overleven. 

Op deze website worden diverse cases beschreven. Ik roep eenieder op om informatie te delen over cases in de eigen omgeving. Locals weten vaak veel. Mijn ervaring is dat er in de media en vanuit de ambtenarij veel misinformatie wordt gegeven over onopgeloste moordzaken. Het kunnen daarom ook hoaxes zijn en/of staatsmoorden. Door deze zaken te bespreken, loop ikzelf een risico (niet alles kan kloppen). Van mijn eigen zaak kan ik de feiten met redelijke zekerheid uitzoeken, om daarna te schrijven. Over de andere zaken, de cold cases, moet ik (deels) vertrouwen op informatie in de media. Desalniettemin meen ik deze (andere) onderzoeken ook te moeten plegen, omdat niemand het doet. Als burgers van NL zijn we dit aan elkaar verplicht! 

Posted in Bangkok, Best -must read- posts, Free Maud, international, Justitie, Koningshuis, Maud Oortwijn, Pedonetwerk, Politie, Politiek, Privacy, Waarheidscommissie | Tagged , , , , , , , , , , , | 22 Comments

De leugens van de slavernij geschiedenis

De afgelopen decennia wordt gedaan alsof het de blanken waren, die met geweld de andere rassen op aarde in slavernij dreven. Telkens opnieuw zijn het de blanken die excuses maken voor het slavernijverleden. Nooit andersom. Waarom is dat? Juist Europa heeft zich ingezet voor mensenrechten voor alle mensen wereldwijd. Juist Europa. 

 

 

 • Slavernij is niet uitgevonden door het Westen, in tegendeel. Slavernij was elders sinds de Oudheid gangbaar, met name in Afrika, het Midden-Oosten (Joodse en Arabische culturen), het Romeinse rijk, Griekenland en de Slavische volkeren.
 • West-Europa had geen eigen geschiedenis van slavernij, waarop er één uitzondering was. In de vroege Middeleeuwen zetten de (landeigenaren) adel wél een systeem van horigen op, om de landerijen te bewerken, wat een (afgezwakte) vorm van slavernij was. Hierbij was wel een normaal gezinsleven voor de horigen mogelijk, zoals een gezin, een woning, eigen moestuin/akkers, persoonlijke bezittingen etc. Men zat alleen vast aan het contract met de landheer.
 • De volledige slavernij door Europeanen kwam op in de middeleeuwen, nadat de internationale handel over zee op gang was gekomen. Zij leerden het concept van slavernij van volkeren rond de Middellandse Zee en Afrika. Daar werden vele slaven aangeboden, die stammen onderling van elkaar gevangen hadden. Omdat de plantages in de overzeese gebieden een tekort aan mankracht hadden, begon op grote schaal de slavenhandel door Europa door het opkopen van slaven in Afrika.
 • Op Europese bodem (met uitzondering van Zuid-Europa) is slavernij nooit sociaal geaccepteerd geweest, in tegenstelling tot andere werelddelen. In Nederland was slavernij onderdeel van de koloniale politiek en daar ging de Koning over. Daarom werden Nederlandse burgers geacht zich daar niet mee te bemoeien.
 • Dat slavernij wreed was, beseften mensen in Europa en Amerika rond 1800/1850, maar het vond plaats ver van hun bed. Redenen om de afschaffing van de slavernij in de koloniën tegen te houden, lagen vooral in de vrees dat slaven na de afschaffing wraak zouden nemen op hun meesters. In Nederland speelde mee, dat de schatkist op dat moment slecht gevuld was en afschaffing alleen zou kunnen door de eigenaren financieel te compenseren. Protesten tegen slavernij werden sterker vanaf 1850. In 1863 schaft Nederland de slavernij in de koloniën af.

Het beeld van Europa als grote aanstichter, is niet geheel terecht, maar wel begrijpelijk.

 • Het is wél waar dat het de Europeanen waren, die meer dan wie ook massaal slaven verscheept hebben naar gebieden over zee (de koloniën) om daar te werken. Deze gedwongen volksverhuizingen zijn vandaag nog zichtbaar in de bevolkingssamenstelling, terwijl bijvoorbeeld afstammelingen van uit slavernij ontsnapte Afrikanen in Afrika niet herkenbaar zijn van andere Afrikanen.
 • Het is ook waar, dat het de Europeanen waren, die op georganiseerde wijze de wereld begonnen over te reizen, om handel te drijven en gebieden te veroveren. Dat deden andere volkeren overal ter wereld net zo goed (handel drijven en met geweld gebieden veroveren), maar Europa heeft dit op grotere schaal gedaan. omdat hun technische middelen beter waren dan van andere volkeren.

De grootste bijdrage van Europa aan de geschiedenis van de slavernij echter, is dat Europese denkers zich ingezet hebben om de slavernij af te schaffen. Dat deed zij eerst in de eigen koloniën. Daarna is druk uitgeoefend om ook de slavernij elders af te schaffen. Dankzij Europa is de slavernij formeel afgeschaft wereldwijd. Het zijn sowieso Europese denkers geweest (van Erasmus tot Descartes), die op alle fronten hebben gevochten voor gelijke rechten voor alle mensen. De afschaffing van de slavernij is een onderdeel van deze emancipatiegolf.

Kunt u nog meer waarheid aan? Slavernij bestaat in de praktijk vandaag de dag helaas nog steeds, ook in Europa. Slachtoffers van pogingen tot slavernij zijn het nooit eens met de sociale positie waarin zij gedwongen zitten. Soms beseft men niet eens dat het een poging tot slavernij is, omdat zij sociaal ingesloten zijn, mishandeld worden, zonder serieuze vrijheid om deel te nemen aan een normaal maatschappelijk leven. Het is daarom altijd een georganiseerde misdaad, want zonder organisatie is dit niet te realiseren. Het gebeurt echter nog steeds.

Slavernij is niet iets wat past in de West-Europese cultuur. Laten we het uitbannen.

 

 


Note. Slavernij ontstaat vanuit verschillende sociale mechanismen, behalve natuurlijke voortplanting binnen een bestaande slavernij situatie. Allereerst schuldenslavernij (1), wat in principe een tijdelijke slavernij is, om te hoge schulden af te betalen. Ten tweede de slavenjacht (2), waarbij een groep mensenrovers op jacht gaat om in een andere populatie (een andere stam) slaven te vangen. Een variant hierop vormen de krijgsgevangenen na een oorlog (3), die in bepaalde culturen niet alleen dwangarbeid in gevangenschap verrichten tijdens de oorlog, maar ook nadien als slaven verhandeld worden. De vluchtelingenstromen en illegale immigranten vormen een nieuwe categorie (4). Door het ontbreken van een sociaal netwerk, is deze groep kwetsbaar voor extreme uitbuiting, al dan niet gepaard gaande met daadwerkelijke mensenroof (fysieke opsluiting en geweld). Als paspoorten ingenomen zijn en er schulden gemaakt zijn, is er vaak sprake van slavernij. (5) Kinderslavernij. Omdat minderjarigen niet de mogelijkheid hebben om zelfstandig te wonen, zijn zij kwetsbaar voor uitbuiting al dan niet seksueel. Verzorgers van kinderen (in gezinnen of instituten) kunnen daar gebruik van maken, vooral als kinderen geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Uiteraard geldt hetzelfde voor ouderen, zieken, of gehandicapten. (6) Farmaceutische slavernij. In bepaalde subculturen gaat men in groepsverband op mensenjacht, om nietsvermoedende vreemden of bekenden te drogeren om deze daarna gedrogeerd te misbruiken. (7) Vrouwenhandel. In bepaalde culturen is de sociale status van vrouwen nog steeds dermate laag, dat het sociaal geaccepteerd is voor families/gezinnen om een individuele vrouw als slaaf te behandelen, voor huishoudelijke werk en/of seks. Dit komt ook voor binnen het huwelijk en het “normale” gezinsleven. Als je uit een slechte familie komt, kan je vervolgens nergens meer heen vanwege het sociaal stigma dat men je geeft. (8) Het sturen van (volwassen) kinderen naar Europa vanuit minder ontwikkelde landen met een schuld, om hiermee een geldstroom te genereren voor de familie die in het thuisland blijft. Dit kan ook vanuit de overheid van ontwikkelingslanden gezien worden als een belangrijke bron van inkomsten. (9) Een dictatoriaal regiem, zoals bijvoorbeeld gebeurde in Oost-Europa. In zekere zin is daar de gehele populatie van (Oostblok) landen in slavernij gebracht, onder het mom van “macht aan de arbeiders”. De werkelijkheid was anders. Om overheidsposities te bemachtigen, moest men lid zijn van de partij. In de praktijk werden heimelijk de machtiger posities vaak gegeven aan vrijmetselaars. Omdat dit stiekem gebeurt, geloven veel arbeiders nog lang in het systeem. Het is niet voor niets dat in Oost-Europese landen de vluchtelingen minder welkom zijn. (10) In bepaalde (occulte) subculturen, worden individuen op alle aspecten van het leven omringd door leden van dezelfde “sekte”. Door iemand op alle aspecten van het leven te volgen en alle communicatiemiddelen onder controle te houden, worden reële mogelijkheden in het leven dermate beperkt, dat er sprake is van een vorm van slavernij. Het kan zelfs zo zijn, dat de targets zich daarvan zelf niet bewust zijn, hoewel zij zullen merken tegengewerkt te worden in het leven. De moderne technologie kan dus tegen een target worden ingezet (iemand is te volgen via de mobiel, auto, OV-chip, bankpas etc).    

Posted in Maatschappij, vluchtelingen, WO2 | Tagged , , , , , , | 43 Comments

Welke BN-ers zijn volgens u te irritant voor het tv-scherm, maar moet u toch tolereren?

We zagen dit staan in de comments enige weken geleden. De lijst met BN-ers die vooral irritaties oproepen, is volgens velen best lang. Hoe kan het? Waarom zijn deze mensen op de tv? Aan wie ergert u zich wel/niet? En waarom?

 

 

Welke BN-ers vindt u irritant? Laat het ons weten.

 • Albert Verlinde
 • Anniko van Santen
 • Beau van Erven Doorens
 • Carlo Boszhard
 • Emile Ratelband
 • Geer & Goor
 • Georgina Verbaan
 • Halina Reijn
 • Heleen van Rooyen
 • Isa Hoes
 • Jan Roos
 • Linda de Mol
 • Maarten van Rossum
 • Marc-Mari Huibregts
 • Meiden van Halal
 • Patty Brard
 • Paul de Leeuw
 • Peter Jan Rens
 • Peter R. de Vries
 • Prem
 • Iedereen van de Postcodeloterijshow
 • Quincy Gario
 • Robert Jensen
 • Rutger van Castricum
 • Samantha de Barbie
 • Thiery Baudet

Er zijn veel BN-ers die kennelijk irritaties oproepen bij de kijkers. Hoe kan het?

 

Posted in Maatschappij, Media | Tagged , | 29 Comments

Update Namenmonument Amsterdam @ Weesperstraat location: Letter to municipal office

Just last week, Maud send a letter to the municipal office (see below). It concerns the monument they intend to build in front of the Hermitage garden. It is a very, very large monument, in a neighborhood with many WW2 monuments already (so we are not against WW2 monuments in general, but this takes it to the next level).

hnm_artist-impression_center

Please, sign the petition. They will soon start tearing down all the trees in the park (34 trees will be taken down). Our neighborhood needs green parks more than anything. The monument concerns 4 metre high brick walls in a labyrinth of 40 metres by 10 metres. This is not an average size monument, especially not for an old city centre like Amsterdam.

https://petities.nl/petitions/andere-locatie-nationaal-joods-holocaust-monument?locale=nl

 


 • Gemeenteraad Amsterdam
 • Gemeentehuis
 • Amstel 1
 • 1011 PN Amsterdam

Betreft: Petitie Namenmonument Weesperplantsoen

Amsterdam, 18 december 2017

Edelachtbare heer/vrouwe,

Recentelijk zijn wij een petitie op www.petities.nl gestart, met het verzoek het Holocaust Namenmonument niet te plaatsen in het Weesperplantsoen. Ik verwacht dat het aantal handtekeningen in de komende weken verder zal toenemen.

Op 6 november jl. vernam ik voor het eerst van het Holocaust Namenmonument, doordat ik een buurtgenoot kleine posters zag ophangen in het Weesperplantsoen. De inspraakavond op 7 november werd afgezegd door het Namenmonument Comité. Ik meen dat het onjuist is, dat de buurt niet geinformeerd is, omdat het gaat om het wijzigen van de bestemming van een perceel met een belangrijke buurtfunctie: het Weesperplantsoen en de prachtige tuin achter de Hermitage (deze laatste zal deels overschaduwd worden door de hoge muren van het monument).

Ondertussen is mij gebleken, dat op 22 juni 2016 reeds een beslissing werd genomen door de gemeenteraad, om het Namenmonument in het Weesperplantsoen toe te staan. Het ontwerp (en de omvang ervan) was op dat moment nog niet bekend. Omdat het gaat om een zeer omvangrijk en hoog monument, verbaast het me, dat niemand in mijn buurt hierover vooraf een brief heeft ontvangen. Het plaatsen van een hoog Namenmonument op die plek, betekent immers de afbraak van een belangrijke buurtfunctie voor bewoners uit de Weesperbuurt. Dagelijks lopen velen even door het Weesperplantsoen en het stadspark achter de Hermitage is een geliefde plek om tot rust te komen.

Een monument van deze omvang, past daar niet. Een monument van deze omvang, overschaduwt de omgeving. Ook het verwijderen van vele volwassen bomen is een verlies voor de buurt. Juist langs de Weesperstraat is groen broodnodig. De ontwerper heeft bovendien gekozen voor hoge muren in een doolhofvorm. Een dergelijk ontwerp zal in het stadscentrum mogelijk criminaliteit aantrekken. Het is mij volstrekt onduidelijk, waarom gekozen wordt voor het plaatsen van dit monument op deze prachtige locatie, waar een monument van deze omvang, een minder welkome toevoeging is voor de buurt. Het is nu een geliefde plek voor buurtbewoners. De bezwaren die golden voor het Wertheim-park als (eerdere) locatie, zijn hier eveneens van toepassing.

In de komende weken zal ik brieven verspreiden, waarin buurtbewoners alsnog over het Namenmonument geinformeerd worden. Naar verwachting zal naar aanleiding hiervan het aantal handtekeningen onder de gestartte petitie groeien. In het eerste kwartaal van 2018 wil ik de petitie kunnen aanbieden.

Hoogachtend,

Mevrouw G.J.M. Oortwijn

Posted in Amsterdam, Jodendom, regio Amsterdam, WO2 | Tagged , , , , | 10 Comments

Wij schrijven over Pim Fortuyn, en dan Joost Karhof overleden. Pim Fortuyn versus Joost Karhof.

xxlAlsof de duvel onze internet searches volgt. De blogs over Pim Fortuyn. Wie zou Pim het beste kunnen spelen als acteur?

Daar zochten wij naar de afgelopen week. Gisteren overleed verslaggever Joost Karhof (48) geheel onverwacht in een ambulance, vertelt ons de media. Laten wij nu Joost Karhof ook de beste acteur vinden om Pim Fortuyn te spelen. Alsof de duvel onze internet searches volgt.   

Wij wensen de nabestaanden van Joost Karhof alle sterkte toe.

 

Joost Karhof zou perfect Pim Fortuyn kunnen hebben gespeeld.

De ogen zijn een match. De tanden zijn ook een match.

De kaaklijn lijkt in eerste instantie geen match. Maar als wij bedenken dat Pim Fortuyn 20 kg zwaarder zal zijn geweest, dan kan het ineens wel. Gevulde wangen laten de kaaklijn anders ogen. Ook de oorlel is anders, maar dat kan met een kleine ingreep. Overigens valt het ons op, dat de kaaklijn vooral op officiele foto’s van Joost Karhof prominent aanwezig is. Op filmmateriaal is zijn kaaklijn ineens minder prominent. Bovendien is de kaaklijn van Joost alleen aan de linkerzijde (voor u rechts) prominent. Bij Fortuyn is dit precies andersom. Dikke theater foundation vulling kan het oplossen.

Tevens sluiten we niet uit, dat Carlo Boszhard kan worden gevraagd voor enkele fotoshoots, om zo de kijker wat in verwarring te laten brengen. Pim Fortuyn heeft immers de natie in verwarring gebracht.

 

 

De linker neusvleugel zal iets aangepast moeten worden. Ook de neus als geheel moet aan de linkerzijde verhoogd worden. Bij Joost is de rechter neusvleugel iets lager en staat de neus als geheel wat meer aan de rechterzijde van het gezicht. Bij Pim is dit andersom. De linkerzijde van de neus zal daarom wat gevuld moeten worden met theater make-up.

 

De ogen zijn een perfecte match. Alleen gekleurde lenzen.

 

De vorm van de mond bij de spontane lach is hetzelfde.

 

De tanden zijn ook een match. Alleen het gewicht (+20 kg, te zien in de wangen en kaaklijn) en de oorlellen zijn niet helemaal een match. Uiteraard is het haar, de kleur van de foundation, de kleur van de ogen, en de kleur van de wenkbrauwen bepalend voor de uitstraling, maar daar kunnen wij doorgeen kijken.

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto van Pim Fortuyn is te zien (na het taart gooien), dat er een soort hechtingslijntje loopt horizontaal over zijn voorhoofd aan de linkerzijde (voor u rechts).

Wij wensen de nabestaanden van Joost Karhof alle sterkte toe.


 

ps. Dat Joost Karhof een Aziatische vrouw Kim heeft, hoeft geen belemmering te zijn. Dit is Hilversum en Joost Karhof studeerde rechten in Leiden. 

 

Posted in Den Haag, Maatschappij, Media, Politiek, vluchtelingen | Tagged , , , | 32 Comments

Beetje nichterig, dat Pim Fortuyn zoveel make-up lijkt te dragen? :)

Op 6 mei 2002 gebeurde het. Wim Kok vertelde ons op televisie, dat Pim Fortuyn beschoten is en er niet meer was. De natie in rep en roer. 

Er is veel wat we over de verschijning Pim Fortuyn kunnen schrijven. Laten we iets schrijven, wat nog niet eerder gezegd is. Pim had vergeleken bij andere politici, relatief weinig make-up op, wat opvallend is voor een man die in alles flamboyant is qua verschijning. De meeste politici dragen een gezond ogende bruine foundation op tv. Pim niet, hoewel hij zeer op zijn uiterlijk was. Of hij droeg geen make-up of hij droeg een “porceleinen tint” foundation. Anders. Naturel uitstraling.

Met dat in gedachten zijn onderstaande foto’s opmerkelijk. Het is alsof hij zijn kale kop wél in de make-up heeft gezet. Er is bijna sprake van een soort “helm effect”. Wat is dat?

Kijk er maar eens goed naar.

 

 

En dan het beruchte incident met de taart. Ook daar zijn foto’s van. Er vallen mij direct twee zaken op. Ten eerste lijkt het, alsof de donkere wenkbrauwen druipen. Zijn wenkbrauwen zijn zeer waarschijnlijk met donker potlood ingekleurd.

 

 

Het tweede wat opvalt, is dat Pim Fortuyn niet zijn gezicht direct met de handen schoon veegt. Intuitief is dat het eerste wat de meeste mensen zouden doen. Mogelijk is hij bang om samen met de taartresten ook de make-up te verwijderen? Voor iemand met een naturel make-up, is dat juist geen belemmering. Tenzij, die make-up niet zo naturel is.

 

 

Ook enkele andere foto’s wekken de indruk dat hij een soort make-up cover over zijn kale kop draagt. Dat kan niet alleen het haar verbergen, maar ook kenmerkende littekens en rimpels. Bovendien kan hierdoor de huid op bepaalde punten strakker over de schedel getrokken worden (een soort tijdelijk facelift-effect). Wij hebben vragen.

 

 

 

 

 

 

Posted in Den Haag, Maatschappij, Media, Pim Fortuyn, regio Den Haag | Tagged , , , , , , , , , , , | 16 Comments

De meest passende acteur om Pim Fortuyn te spelen?

Het heeft ons even gekost. Na enig wikken en wegen …

 

 

 

Nadrukkelijk de aanval inzetten op de bestaande Haagse kliek, maar ook zijn slachtofferschap luidruchtig benoemen. Pim Fortuyn was een verschijning. En in tegenstelling tot wat hij zelf opperde, is het de media geweest die toestond dat hij zich op deze wijze kon positioneren als de winnaar van ieder debat. De andere politici stelden zich ook te zwak op. Pim mócht tegenover Melkert staan in een debat. Pim werd uitgenodigd na de gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam, tussen de andere partijleiders (hij had slechts in één stad gewonnen). Hij was erbij. Hij werd alles behalve genegeerd.

 

 

 

 

Wat is typisch aan het uiterlijk van Pim Fortuyn? Oppervlakkig gezien, zijn kale hoofd. Daar herkennen we hem direct aan. De flamboyante stijl. Het deftige taalgebruik. Levendig gebruik van de handen bij het spreken. De grote stropdas. Veel aandacht van de media. Maar wat is nu uniek aan de gezichtskenmerken van Pim Fortuyn?

 • 13320317_1738695319715079_560132284_nWenkbrauwen die wel breed zijn, maar niet lang. Aan het einde lopen de wenkbrauwen in een hoek, in verdunde vorm, naar beneden.
 • De onderste oogleden zijn relatief groot.
 • De huid tussen de wenkbrauwen en de bovenste oogleden, valt in lichte mate over de bovenste oogleden. Dat is minder aan de binnenzijde van de ogen. Carlo Boszhard had dit in 2001, toen hij wat slanker was als hij nu is. De ogen zijn precies die van Joost Karhof (tanden zijn ook een match met Karhof).
 • Er is een subtiele loens naar buiten, maar niet altijd duidelijk welk oog.
 • Het rechteroog (voor u links) zit lager dan het linkeroog. Hetzelfde geldt voor de wenkbrauwen.
 • Het linkeroor flapt meer dan het rechter, wat Carlo Boszhard had in Telekids (maar verder nergens).
 • De neus is relatief groot, maar niet spits. Het is eerder een uitgerekte bolvorm (zoals Jeroen Willems, Jeroen Koningsbrugge, Jeroen Spitsbergen en Carlo Boszhard). Een neus bovendien, waarvan de linker neusvleugel iets lager hangt dan de rechter. Niet veel mensen hebben dat. Een Frits Sissing en Jeroen Willems hebben dit bijvoorbeeld aan de rechterzijde van het gezicht (de andere zijde). Carlo Boszhard had dit aan de linkerzijde, wat te zien is op Telekids video’s.
 • De kin is lichtelijk scheef. Naar de linkerzijde (rechts) loopt deze schuin omhoog.
 • Onderlip is dikker als bovenlip. De bovenlip is weer dunner aan de linkerzijde (voor u rechts), vergeleken met de rechterzijde. De huid boven het midden van de bovenlip is een klein beetje rood/opgezwollen (zoals bij een minimaal blaasje/hazelip).
 • Bij het praten ontbloot de onderlip de ondertanden en de bovenlipn minder de boventanden. De bovenlip aan de linkerzijde (voor u rechts) wordt bij het praten iets meer omhoog getrokken dan de bovenlip aan de rechterzijde (zoals Carlo Boszhard ook doet als hij praat met emotie).
 • De vorm van de oren is relatief jeugdig, m.a.w. de oorlellen hangen niet sterk.
 • Er zit een relatief dikke frons tussen de wenkbrauwen (zoals Jeroen Spitsberger en Jeroen van Koningsbrugge hebben).
 • Er zit een litteken (1cm) onder op de kin, iets links  (voor u rechts) van het midden (zoals Carlo Boszhard en Jeroen van Koningsbrugge hebben).
 • Er zit een litteken tussen de linker neushoek, die naar beneden richting de mondhoek loopt, maar dan afbuigt naar de plooi waar de wang begint, ter hoogte van de mondhoek (zoals Carlo Boszhard soms laat zien).
 • Er lijkt soms een zwart randje rondom de bovenste voortanden te zitten.
 • Pim Fortuyn draagt soms (deels) geen foundation en soms (juist overal) zeer blanke foundation. Voor mannen die veel in de media zitten, is deze keuze opvallend, omdat er door hen vaak gekozen wordt voor een “zonnebank-tint” foundation.

We zijn er nog niet uit wie het best past.

 

 

 

 

Posted in Amsterdam, Den Haag, hoax, Maatschappij, Media, Pim Fortuyn | Tagged , , , , , , , , , , , | 38 Comments

Best Wishes for the Season

Posted in Maatschappij | 3 Comments

Double nationalities? Not at the ministry BiZa, e.g. the Dutch secret service AIVD, right?

Who were ministers just the last couple of years at BiZa?

 • Kajsa Ollongren – Rutte III  (Dutch and Swedish passport).
 • Ronald Plasterk- Rute II  (Dutch and very likely Israeli passport).
 • Piet Hein Donner – Rutte I  (Dutch passport, others unknown).
 • Liesbeth Spies – Rutte I  (Dutch passport, others unknown).
 • Guusje ter Horst – Balkenende IV  (Dutch passport, family background unclear).
 • Ernst Hirsch Ballin – Balkenende IV  (Dutch, German and Israeli passport?).

So the minister responsible for the Dutch secret services often has a double passport. It is not a logical choice. Why don’t we all know this? At least Ollongren is open about it.

Posted in Den Haag | Tagged , , | 1 Comment

Horecaman Edwin Takens vermist en dood gevonden.

Chef-kok van het Bimhuis, Edwins Takens (50) uit Soest. Op 31 oktober voor het laatst gezien. Hij vertrok in zijn auto. Deze auto werd de dag erop gevonden op de parkeerplaats aan de rand van Soestdijk. Dat is voor Edwin Takens een locatie om zijn drie honden uit te laten. Echter, Edwin Takens was zonder honden vertrokken.

Naar aanleiding van de vondst van de auto, werd uitgebreid in dat gebied gezocht. Uitgebreide zoektochten zijn gedaan. Tevergeefs. Je zou verwachten, dat honden het lichaam snel hadden moeten vinden, op slechts 500 meter van de auto.

Jagers troffen afgelopen weekend het stoffelijk overschot pas aan in de bossen achter het paleis Soestdijk. Dit op zaterdag 16 december gevonden lichaam, blijkt Edwin Takens te zijn. Men gaat niet uit van een misdrijf. Het lichaam werd op 500 meter van de auto gevonden in een gedeelte dat niet toegankelijk is voor het publiek.

 

1506964_1024

 

Dit kan weer letterlijk van alles zijn (moord, zelfmoord, ongeval, of hoax). Het Bimhuis is een recentelijk ontwikkeld prominent muziektheater in Amsterdam. Daar zetten ze een bekende als chef-kok in. Het doet ook een beetje denken aan andere “liquidaties” in Amsterdam, waarvan gezegd werd dat het “persoonsverwisselingen” zouden zijn. Driemaal horecamannen, maar dat zegt de media niet: Stefan Eggermont (2014), Robert Voorhorst (2014), Augustine Nyantakyi (2015). Dit soort verhalen, het kan echt alles zijn.  

 

 

Posted in Maatschappij | 22 Comments

Interesting interview with Eddie Cahill

Posted in Media | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Dubbele natinaliteiten? Stilletjes? Vermoedens van.

Welke politieke leiders zien we per partij? Helaas weten we weinig over hun paspoorten. We zullen ernaar moeten raden.

 1. VVD – Mark Rutte   (van huis uit geen tweede paspoort, maar ondertussen?).
 2. CDA – Sybrand van Haersma Buma   (uit een patriciërsgeslacht, extra paspoorten?)
 3. PvdA – Lodewijk Ascher   (ook een Israelisch paspoort?).
 4. Groen Links – Jesse Klaver   (ook een Marokkaans paspoort?).
 5. PVV – Geert Wilders   (ook een Israelisch paspoort?).
 6. D66 – Alexander Pechtold   (onbekend).
 7. SGP – Kees van der Staaij   (van huis uit geen tweede paspoort?).
 8. CU – Arie Slob   (zijn achtergrond is nog onduidelijk).
 9. SP – Lilian Marijnissen    (van huis uit geen tweede paspoort?).
 10. DENK –  Tunahan Kuzu   (ook een Turks paspoort).
 11. 50Plus –  Henk Krol   (onbekend).
 12. Partij voor de Dieren – Marianne Thieme (van huis uit geen tweede paspoort?).

Bij 4 van de 12 partijleiders is er een vermoeden van een tweede paspoort. Of het hebben van meerdere paspoorten sowieso iets is, wat ze in Den Haag graag doen (het reist zo makkelijk), dat is een vraag voor ons. Misschien moet daar eens duidelijkheid over komen. De kiezer heeft er recht op dit te weten, van alle bewindslieden.

Posted in Den Haag, Politiek | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Privacy? Er is al een enorme inbreuk gemaakt.

Zonder dat u erop zat te wachten, zijn er al zware privacy afbrekende veranderingen ingevoerd de afgelopen jaren. U bent er helaas waarschijnlijk aan gewend.

 • Elektronisch Patiëntendossier.
 • OV-chipkaart.
 • Camera’s op steeds meer plaatsen.
 • Vooringevuld belastingformulier.
 • Zorgverzekeraars die zch bemoeien met uw medische zorg.
 • Betaald parkeren waarbij u het nummerbord en pinpas moet geven.
 • DNA-materiaal dat stilletjes van u wordt opgeslagen bij medische onderzoeken.
 • Gemeente met steeds meer macht naar burgers toe (zij verzamelen o.a. de informatie die de belastingdienst over u gebruikt).
 • Cookies die standaard op iedere website zitten. U kunt niet kiezen voor een online nieuwsbron die geen gebruik maakt van cookies.
 • Sociale media als twitter, facebook, hyves en linkedin zijn niet toevallig bedacht.

En dan komt nu de Sleepwet er aan. What’s next? Afbouwen van cash betalingen? We zijn toch geen kudde dieren overgeleverd aan een terroristisch netwerk? Nee! Nou dan.

Posted in Maatschappij | 2 Comments