Wat zijn opiniemakers? Hebben we die? Is er wel eens een “brede maatschappelijke discussie”?

Wanneer is iemand een opiniemaker? Wie in jouw omgeving zie jij als de moeite waard om naar te luisteren? Naar wiens mening ben je nieuwsgierig? Waaraan voldoet zo iemand?

En nu eerlijk, zie jij mensen op tv die voldoen aan je eigen criteria?

 • Open?
 • Eerlijk?
 • Slim genoeg?
 • Kijkt verder dan alleen eigen belang?
 • Is in staat zich uit te drukken in normaal Nederlands?
 • Breed ontwikkeld?
 • Kan het Nederlands perspectief begrijpen?
 • Begrijpt de rol van Nederland in de wereld?
 • Geen aandacht trekken om het aandacht trekken?
 • Kan verwijzen naar betrouwbare feiten en ook regelgeving?
 • Weet wat het betekent om met hard werken de kost te verdienen?
 • Begrijpt wat er speelt in verschillende lagen van de bevolking?

Of heb je de indruk dat alle discussie op tv “een script” met acteurs is? In dat geval is de term opiniemaker juist gekozen. Mensen op tv zitten daar met de opdracht de mening van de kijker te manipuleren in een bepaalde richting. Zij helpen u niet om iets te begrijpen. Nee. Zij helpen hun opdrachtgever door u te manipuleren.

Waarom worden de mensen die bij DWDD aan tafel zitten, aan ons gepresenteerd als opiniemakers? Brede maatschappelijke discussie? Hoezo? Het is allemaal van hetzelfde. Van die kinderen-voor-kinderen kindjes, maar dan nu meerderjarig.

Posted in Maatschappij | 20 Comments

Sommige mensen lijken gewoon ontzettend op elkaar: Erik Hamoen

We hebben het al vaker gezegd. Sommige mensen lijken als twee druppels water op elkaar. Dezelfde ogen. Dezelfde kin. Hetzelfde haar. Dezelfde lach. Zelfs de oren.

 

 

 • Links Erik Hamoen. Management Team. Eerst Lost Boys. Nu Mirabeau.
 • Rechts Marcel Hoogland. ICT-man. Eerst bij de politie. Nu in de rechtspraak.

Marcel Hoogland studeerde zogezegd Scheikunde in Groningen. Maud kende hem van gezicht, omdat hij ook bij het ASL Huiswerkinstituut in Emmen werkte. Ze heeft hem nooit verder leren kennen. Het was een collega van haar, die echter op andere dagen werkte. Maar ze weet zeker dat hij in Groningen zat.

Posted in Amsterdam, Doppelgangers, Maatschappij | 7 Comments

Dooddoeners van de mestelaars…

Je herkent ze aan standaardopmerkingen, want inhoud en creativiteit zit er niet in:

 • “Ben je bang dat je zelf niet genoeg hebt?” Als standaard reactie op kritische vragen naar slecht beleid, bijvoorbeeld als het gaat om vragen over de open grenzen, de euro, huursubsidiefraude, kinderbijslag over de grens, belastingverhogingen, etc etc. In al deze gevallen is er sprake van slecht beleid vanuit “onze” overheid. Maar vragen mogen niet gesteld worden, want dat zou betekenen dat we egoïstisch en hebberig zijn. Mensen, kritische vragen stellen over beleid is normaal.
 • “Ik vind dat erg. Ik vind dat zó erg voor die mensen.”  De inhoud van een discussie wordt ontweken. De gesprekspartner wordt als keihard mens weggezet. En of iets erg is voor mensen, dat weet je niet, want je kijkt niet achter de voordeur. Wat in ieder geval wordt voorkomen, is een debat waar de standpunten van alle kanten worden bekeken. De discussie gaat telkens over de vermeende zieligheid van één partij. Het Kinderpardon is een goed voorbeeld, van hoe er inhoudelijk slecht debat wordt gevoerd in de media.
 • “Hij mag dat” of “Zo is hij nu eenmaal” of “Dat deed hij bij mij ook”. Dat is wat de omgeving zei als Jimmy Savile zich misdroeg. Standaard, als meisjes fysiek lastig worden gevallen en hierover protesteren naar dader en de sociale omgeving. Doordat de sociale omgeving botweg partij kiest voor de dader, staat een target onverwachts alleen (verbijsterd! hoe kan het?) en deze kan dan in feite niks (behalve naar huis gaan). De reactie van de omgeving is traumatiserend.
 • “Inderdaad, we moeten daar wel zorgvuldig mee omgaan.”  Er wordt gesuggereerd dat heus wel rekening gehouden wordt met ernstige nadelen van te maken keuzes. Vaak gaat het om aantasting van mensenrechten, ten gunste van toename van controlemogelijkheden door overheden. Denkt u maar aan de Justitie DNA-database (ook voor misdaden als bedreiging of het stelen van een dropje bij de Kruidvat), elektronische patiëntendossiers (tegenwoordig met inzage door verzekeraars), de Sleepnet-wet etc. etc. Als een overheid kiest voor het aantasten van mensenrechten, zoals het recht op privacy, dan wordt daar in de praktijk binnen enkele jaren tijd in het geheel niet zorgvuldig mee omgegaan. Dat kan iedereen zien en dus zien aankomen.
 • “Zo werkt dat nu eenmaal.” Bewijs dat het zo is, hoeft niet geleverd te worden. De discussie over de wenselijkheid van een situatie, is dan niet meer relevant?
 • “Dat is altijd zo geweest. Het is van alle tijden. In het Romeinse rijk zag je het al.”  Als in het Romeinse rijk mensen zomaar gevangen werden genomen en vervolgens als slaven verkocht, om bijvoorbeeld als seksslaaf of gladiator misbruikt en afgebeuld te worden, dan is dat géén serieus argument heden ten dage. Als oude “beschavingen” die misstanden gecultiveerd hebben, dan zijn het geen universele waarden van mensen, van alle tijden.
 • “Nationalisme! Fascisme! Duitser!”   Altijd als een Nederlander (of andere West-Europeaan) een argument inbrengt, wat duidt op het meenemen van het belang van Nederland of “de Nederlanders”. Over de hele wereld is het nastreven van landsbelang een groot goed. In West-Europa worden we al decennia lang gebrainwashed met de reactie:  nationalisme bah, fascist!  Mensen, het is normaal om het belang van het eigen land te waarderen.
Posted in Maatschappij | 3 Comments

Game of Thrones does that

 • Game of Thrones is surely a show written to change our thinking a bit.
 • Most of the actors on the show were not (that) worldfamous, but now are.
 • For the Dutch Carice van Houten this was a role she will be remembered by.

 

 

Marieke de Lange van Harry lijkt op Carice van HoutenBy the way, Carice van Houten looks a lot like Ms. Marieke de Lange from Olst.

Most actors and other celebrities have multiple identities. Acting is what they do throughout their life, on stage and off stage. For them the audience is anyone who is not “in on it”. In a way it is a very superficial life, as most relationships are without real meaning.

Posted in Doppelgangers, international, Maatschappij, Media | Tagged , , | 4 Comments

Sommige mensen lijken zo op elkaar, dat het haast niet kan: Isa Hoes

Wij hebben al vaker gezegd, dat Isa Hoes iets a-typisch heeft aan haar uiterlijk. Het heeft ons altijd verbaasd, dat zij in de playboy stond. Ook de combinatie met Antonie Kamerling, kwam niet op ons over als een natuurlijke match. Dat gevoel werd versterkt, in haar interviews na de vermeende zelfmoord van Antonie Kamerling.

Hoe dan ook: Isa Hoes heeft een dubbelganger. Het vergt wat extra make-up, maar daar hebben ze de beste theatermiddeltjes voor in de entertainment industry. Ook een pruik is voor de meeste BN-ers een standaard attribuut.

Bert van der Zijpp, advocaat in Amsterdam.

 

Dezelfde tanden (die zijn heel typisch aan Isa Hoes). Dezelfde mond. Dezelfde neus. Dezelfde ogen. Dezelfde wenkbrauwen. Dezelfde wangen en kaaklijn. Ook de rimpels onder de ogen zijn een match. Het zou zomaar een tweeling kunnen zijn.

 

Posted in Amsterdam, Doppelgangers, Jodendom, Media | Tagged , , , , , , | 8 Comments

What a fake fucked-up conversation

 • Most of these women in Hollywood are trannies.
 • Women who are succesfull in the entertainment business, they are born into wealth en never get harrassed. Often the opposite, they organize for their (not famous) “friends” to be harrased.
 • Also, women, no matter the age, have spoken up for a long time. But before any harrasment is organized (it is an organized industry, not an event), the woman is isolated from real friends and surrounded by “pedonetwork” fake friends.
 • The me-too media circus is a circus act. Please be carefull never to contact any person in the media who speaks up about an issue, as it is 99 out of 100: controlled opposition.
 • The Me-Too circus is not aimed at changing anything, but it is faking change.

 

 

Hollywood is satanism. Anyone famous is in on it. These people believe there are two kinds of people: satanists and the rest of the world. The rest of the world are just there to work and be abused by the satanists, acording to their religion.

Think about it. Nobody needs them! They are most often not even above average talented or beautiful! The only thing they have, is that they are born into wealth and that they stick together secretly: against the rest of the world. It is insane.

As long as the average person does not realize this is happening, it will continue. And since the technology used is media (and smart people don’t like media), this might take a long time. Anyone who starts to awake, will simply turn off the tv.

Posted in Media, music industry | Tagged , , , | 2 Comments

Als je dat foto-album van Maud doorkijkt, kom je veel dezelfde namen tegen: teveel

Sommige mensen lijken echt op elkaar. Het moet haast wel familie van elkaar zijn. Nog een voorbeeld? Tussen de foto’s van Maud vonden we deze jongeman.

 • In 2008 ging Maud met werkgever Boer & Croon een weekend naar Spanje. Rechts aan tafel één van de reisgenoten, die Maud niet kent maar het zou zogezegd ook een collega van Boer & Croon zijn.
 • Op de achtergrond van de tweede foto zien we een gelijkende jongeman. Maar deze foto is zogezegd de laatste foto van Klaas-Jan, een jongen die Maud kende uit Nepal (1998). Hij is overleden door een ongeluk in Egypte.

Uit navraag blijkt, dat Maud beide personen niet echt kent, maar wel gezien heeft (van gezicht kent). Dat geldt zowel voor de Boer & Croon reisgenoot rechts aan tafel als voor Klaas-Jan (foto rechts).

 

 

 

Een close-up van de jongeman in kwestie. Omdat we hem zelf niet gesproken hebben, kunnen we niet zeker zijn. Maar je zou het haast zeggen.

 

 

 

Dat kan natuurlijk een keertje toeval zijn. Maar dat hele foto-album van Maud staat vol met dit soort toevalligheden.

 

Posted in Amsterdam, Doppelgangers, Maatschappij, Nepal | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kinderpardon? Eenmalig? Het is een “a-sociale ouders”-pardon

Een Kinderpardon. Het zou eenmalig zijn en het komt nu weer om de hoek kijken. Al die zogenaamd sociale mensen op tv die het opnemen voor het belang van kinderen? Nee. Dat doen ze niet. In tegendeel. Klootzaken zijn het.

Het Kinderpardon is geen kinderpardon, maar een gezinnenpardon.

Wat betekent dat? Iedereen die verder kijkt dan de eigen neus lang is, weet dat beleid geformuleerd moet worden met in het achterhoofd het effect ervan op gedrag in de toekomst. Het walgelijke effect van het zogenaamde kinderpardon is duidelijk.

Iedere kansloze asielzoeker zal een kind verwekken. Het maakt niet uit bij wie dat is. Het maakt niet uit of het meisje in kwestie zwanger van je wil worden. Het maakt niet uit of beide ouders toe zijn aan ouderschap. Het maakt niet uit of ze meerderjarig zijn. Als je een kind op de wereld zet, vergroot je de kans te blijven.

Met welk doel worden die kinderen op de wereld gezet? Wat voor mensen nemen een kind in een asielprocedure? En in welke omstandigheden worden die kinderen geboren? Wil je dit soort “ouders” in je land of juist niet?

Wat een schoften als je dergelijk beleid formuleert. Ik schaam me dood.

Posted in Maatschappij, Politiek, vluchtelingen | Tagged , | 8 Comments

Bij Capgemini liepen dubbelgangers van acteurs rond?

Sommige mensen lijken zoveel op elkaar, dat het bijna niet kan. Het lijkt wel of vele acteurs dubbelgangers hebben, die rondlopen in de maatschappij en zich dan als idioten misdragen. Vaak van die sta-in-de-weg types. Sociaal onaangepast. Stalkers, zo u wilt. In ieder geval dubbelgangers van acteurs. Raar toch?

Kijkt u eens.

Links Annemiek Schipper (Capgemini). Rechts Ann Eleonora Jorgensen (The Killing). 

Posted in Doppelgangers, Maatschappij, Media | Tagged , , , , , | 6 Comments

Wat wordt gepromoot en wat niet?

De media en politiek proberen een samenleving te vormen. Het Nederlandse volk wordt verteld dat dit mensen zijn, die het belang van Nederlanders vertegenwoordigen. Wij zouden hen democratisch gekozen hebben. Journalisten en media mensen zijn er zogenaamd om de politiek kritisch te bevragen. We doen net alsof er een serieuze maatschappelijke discussie op tv plaatsvindt.

Wat wordt langdurig gestimuleerd op tv?

 • Het gebruik van drugs
 • Bij de meeste talkshows wordt alcohol geschonken
 • Reizen en emigreren: we moeten de wereld zien
 • Doneren van geld aan goede doelen ver weg
 • Praten over familieproblemen met psychologen
 • Sociale media als twitter en youtube en facebook
 • Seksuele vrijheid
 • Europa met open grenzen
 • Instanties bellen als u een probleem ziet (112 tot kliklijnen)
 • Overheid mag alles doen, als het gaat om veiligheid (ahum)
 • Bakken met dommigheid en negativiteit op tv (leuk!)
 • Het volgen van celebrities en daar veel tijd in stoppen
 • Flinterdunne discussie over monetair beleid

Wat wordt langdurig afgekeurd op tv?

 • Oude culturele feesten, zoals Sinterklaas
 • Vuurwerk, want het is gevaarlijk
 • Praten over het belang van ons land (nationalisme!)
 • Complot denken (u wantrouwt de overheid, dan bent u gekkie)
 • Serieuze discussie over mensenrechten in Nederland
 • Kritische vragen over wat er echt gebeurde in WO2
 • Praten over het overbevolkt raken van Nederland
 • Vragen stellen bij het EU monetair beleid dat ons armer maakt

De populatie van Nederland verandert hierdoor. Zwak gemaakt. Daar waar elders in de wereld jongeren nog leren met een geweer te schieten, durft de Hollandse jongere straks niet eens een rotje af te steken. Blowend de tijd doorbrengen is oké. Net als gebeurd is in landen met communisme in de vorige eeuw, wordt ook hier de populatie langzaam afgericht tot er weinig pit meer van over is.

De maatschappelijke discussie op tv is fake en gewoon een script, waarin al die betaalde suffe BN-ers hun rolletjes afdraaien, als acteurs. Echte mensen haken af, want de zogenaamde maatschappelijke discussie wordt gevoerd door de grote groepen idioten in de media, die non-argumenten aan de lopende band aanvoeren.

En die gele hesjes zijn natuurlijk ook gewoon controlled opposition. Allemaal fake. Als u wilt dat er iets veranderd, dan moet u nooit niet aanhaken bij bestaande initiatieven (99% is controlled opposition), maar zelf kleine acties doen eventueel met een kleine groep gelijkgestemden. Guerilla marketing heet dat.

Posted in Maatschappij | 36 Comments

We are officially confused !

 • Peter Weezenbeek from the Shorts? (NL)
 • Eddie Cahill from Criminal Minds? (USA)
 • Kurt Cobain from Nirvana? (RIP)

They all look the same to us. Why do celebrities look so much alike?

 

Posted in Maatschappij | 9 Comments

Seasons Greetings

Posted in Maatschappij | 6 Comments